2 people looking over a contract together, ending your rental agreement early in a correct way.

Op een correcte manier je huurcontract vroegtijdig stopzetten

Huur je momenteel een woning en heb je beslist om een huis te kopen? Wil je verhuizen naar een nieuwe huurwoning?  Of heb je genoeg van de discussies met jouw huisbaas? Er zijn diverse redenen waarom je als huurder het huurcontract wil beëindigen. Hoe pak je dit correct aan?

Met welke zaken moet je rekening houden als je een huurovereenkomst vroegtijdig wil stopzetten? We sommen de belangrijkste voor je op.

De wettelijke opzegtermijn

Als huurder kun je een huurcontract beëindigen wanneer jij dat wil. Je moet enkel rekening houden met de duur van de opzegtermijn. Dit is de termijn waarbinnen je de verhuurder moet laten weten dat je het contract wilt stopzetten. De wettelijke opzegtermijn is drie maanden. Concreet moet je dus minstens drie maanden op voorhand je verhuurder informeren over je vertrek.

Wist je trouwens dat dezelfde opzegtermijn geldt als je huurovereenkomst ten einde loopt? Als je de verhuurder niet binnen de opzegtermijn laat weten dat je de huur stopzet, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Vermijd discussies hierrond en laat je verhuurder tijdig per aangetekende brief weten dat je uit de woning vertrekt.

Uitzondering op de wettelijke opzegtermijn

Vind je drie maanden lang als opzegtermijn? Dan kan je proberen om met de verhuurder tot een compromis te komen. Zo kan een verhuurder er mee akkoord gaan dat je vroeger vertrekt als je zelf een andere huurder aanbrengt. Maak hierover ook duidelijke afspraken en communiceer ook hierrond via een aangetekende brief.

Schadevergoeding voor de eigenaar

Moet je een schadevergoeding betalen aan de eigenaar als je zijn huurwoning vroegtijdig verlaat? Dat hangt af van de duur van de periode waarin je het huis of appartement huurde.

  • Als je langer dan drie jaar de woning gehuurd hebt, dan moet je geen schadevergoeding betalen.
  • Verlaat je de woning binnen de 36 maanden na het begin van het huurcontract? Dan moet je wel een schadevergoeding betalen, behalve wanneer je een minnelijke schikking hebt getroffen met de eigenaar.

In de praktijk wordt deze schadevergoeding als volgt berekend:

  • 1 maand huur als je als huurder de woning verlaat in de loop van het derde jaar huur
  • 2 maanden huur als je de woning verlaat in de loop van het tweede jaar huur
  • 3 maanden huur als je de woning verlaat in de loop van het eerste jaar huur

Opgelet met contracten van korte duur

Huurcontracten van korte duur (drie jaar of minder) hebben een speciaal karakter. Noch de huurder, noch de verhuurder kunnen een dergelijk contract voortijdig beëindigen. Met andere woorden: als je als huurder een contract van korte duur wil stopzetten, dan zal je toch het huurgeld voor de volledige periode moeten betalen.

Je huurcontract correct vroegtijdig stopzetten

Wil je graag vroeger dan afgesproken je huurwoning verlaten? Breng je verhuurder dan minstens drie maanden op voorhand op de hoogte van je beslissing. Vul het standaarddocument van Immoweb aan en laat het aangetekend bij de verhuurder bezorgen.

Download ons opzegdocument

Meer artikelen