Leestijd: 2 min

Een architect, hoeveel kost dat?

Om te beginnen is er geen regel. Er geldt geen drempel en geen plafond. Elke architect rekent een prijs aan die hij wenst. Om onaangename verrassingen te vermijden moet u dus zeer opmerkzaam zijn en niet aarzelen vragen te stellen. Kom met uw architect van bij de eerste ontmoeting overeen dat elke opdracht moet worden gedefinieerd en de vergoedingen worden besproken.

Krachtens het beginsel van vrije handel worden de vergoedingen van de architect vrij onderhandeld tussen de professional en de opdrachtgever, u dus. De aard van het project, het belang van de opdracht (kosten van de werkzaamheden, complexiteit en omvang van moeilijkheden) en natuurlijk de reputatie van de architect hebben een onmiddellijke invloed op de berekening van de vergoedingen. Er zijn verschillende berekeningsmethoden mogelijk.

Een forfaitair bedrag
De interessantste en eerlijkste oplossing voor de opdrachtgever. Op basis van een voorafgaande raming plakt de architect een forfaitaire prijs op het werk dat hij zal moeten verrichten. Probleem: het is niet altijd mogelijk om vooraf de prijs van elke taak te bepalen. Bovendien is de architect afhankelijk van anderen, zoals de aannemer als hij zijn werk niet correct doet en instellingen zoals de gemeente voor de stedenbouwkundige vergunning.
Wanneer de bouwoppervlakte kleiner is dan 170 m², is de forfaitaire vergoeding gebruikelijk.

Vergoeding in percentage op de kosten van de werkzaamheden
In dat geval wordt de opdracht goed gedefinieerd op voorhand, het project echter niet. Dat is vaak de gekozen oplossing voor een volledige opdracht. Als het om een nieuwbouw gaat, variëren de vergoedingen tussen 7 en 10 %. Voor een renovatie schommelt het percentage tussen 12 en 15 %. Logisch want het werk van de architect blijft hetzelfde, zelfs al kost renoveren minder dan bouwen. Hij draagt overigens nog een bijkomende verantwoordelijkheid: die van het bestaande gebouw.

Vergoeding per uur
Architecten geven de voorkeur aan deze optie voor korte en goed gedefinieerde opdrachten: een consultatie, een adviserende opdracht of expertiseopdracht. Een alternatief is een vergoeding per vierkante meter, waar het aantal m² wordt vermenigvuldigd met een overeengekomen bedrag.

Natuurlijk houdt niemand u tegen om de verschillende vergoedingsmogelijkheden te gaan combineren. Wat ook de betalingswijze mag zijn, zorg ervoor dat u een concreet beeld heeft van wat uw architect u zal kosten.

Wees duidelijk over de taken die u hem toevertrouwt. Wat ze inhouden en wat niet, wat wordt aangerekend aan de architect tijdens de fasen van de werkzaamheden. Elke vergelijking gaat mank, maar het kan wel de moeite waard zijn even te checken. Misschien is architect X duurder, maar zijn zijn opdrachten niet omvangrijker? In ieder geval, zet alles op papier.

De betaling

De vergoedingen worden “per fase” betaald, volgens de voortgang van de werken en zoals overeengekomen in het contract. Er zijn geen regels, maar over het algemeen regelt de opdrachtgever een overeengekomen voorschot. Daarna volgt de ene betaling na de andere: 20 % bij het voorontwerp, 20 % bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, 20 % bij de offerteaanvragen aan de aannemers, 20 % op basis van de voortgang van de werkzaamheden en ten slotte het saldo bij de oplevering.