Vrouw met nagellak en horloge met een telefoon in de hand

De huurwaarborg in de praktijk

Als eigenaar van een woning mag je aan je huurder een huurwaarborg vragen. Op die manier dek je jezelf in tegen mogelijke schade die huurders zouden kunnen veroorzaken. Hoe wordt de huurwaarborg opgevraagd? En wat gebeurt er op het einde van de huurovereenkomst?

Een huurwaarborg is niet wettelijk verplicht. Het is een recht waarvan je als verhuurder gebruik kan maken. Als je van plan bent een huurwaarborg te vragen, moet dit ook uitdrukkelijk in de huurovereenkomst vermeld worden.

Wat is de huurwaarborg?

De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract meestal op een geblokkeerde rekening stort. Op het einde van de huurperiode krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle verplichtingen uit het contract is nagekomen. Bij huurschade mag je als verhuurder de kosten afhouden van de huurwaarborg. De huurder kan de huurwaarborg en de intresten, of een overeengekomen deel ervan, enkel terugkrijgen met jouw schriftelijk akkoord.

Hoe kan een huurwaarborg gevraagd worden?

Volgens de wet kan je als eigenaar op drie manieren een huurwaarborg vragen:

  • Via een storting op een geblokkeerde rekening (zoals hierboven beschreven)
  • Via een bankwaarborg
  • Via een waarborg van het OCMW

1. Storting op een rekening

Bij deze piste wordt de waarborg via een financiële instelling op een rekening van de huurder gestort. Dit bedrag – dat maximaal drie maanden huur bedraagt – blijft geblokkeerd tot de huurovereenkomst beëindigd wordt. De huurder ontvangt jaarlijks de intrest op dit bedrag.

2. Een bankwaarborg

Een tweede mogelijkheid is een bankwaarborg. Hierbij stort de financiële instelling de waarborg en betaalt de huurder die maandelijks en in maximaal 3 jaar terug. Als tegenprestatie moet de huurder zijn beroeps- of vervangingsinkomen laten storten bij dezelfde financiële instelling. Wanneer de waarborg terugbetaald is, brengt deze intrest voor de huurder op.

3. Een waarborg van het OCMW

Ten slotte is het ook mogelijk een waarborg te betalen via bemiddeling van het OCMW. In dit geval is het het OCMW dat zich garant stelt voor de huurwaarborg. Het gebeurt regelmatig dat een huurwaarborg cash betaald wordt. Dit is echter niet toegelaten en deze waarborg wordt niet erkend door de Huurwet.

Wat gebeurt er op het einde van de huurperiode?

Op het einde van het huurcontract kan de huurwaarborg enkel teruggeven worden na een schriftelijk akkoord tussen jou en de huurder. Hierbij speelt de plaatsbeschrijving van de woning een cruciale rol, aangezien er enkel met dit document kan aangetoond worden of er al schade was bij de start van de huur. Zonder een plaatsbeschrijving kan je huurder weigeren om de schade te vergoeden.

Lukt het niet om een akkoord te vinden en blijft de discussie met de huurder duren? Dan is het de vrederechter die beslist of de huurwaarborg al dan niet terugbetaald wordt. Om jouw leven gemakkelijker te maken en problemen in de toekomst te voorkomen, kan jij overwegen om een huurgarantieverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt tegen onbetaalde huur, huurschade en rechtsbijstandskosten in geval van een huurgeschil.

Een waterdichte plaatsbeschrijving met Homestamp

Om problemen met de huurwaarborg te vermijden, is het van essentieel belang een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te maken bij elke huurovereenkomst. Vermijd lange en dure geschillen over de staat van een pand en gebruik Homestamp om je foto’s en video’s te valideren.

Download Homestamp

Meer artikelen