Leestijd: 2 min

Welke kwaliteitslabels voor uw ketel?

Bij het kopen van een boiler vertrouwen consumenten op verschillende kwaliteitslabels. Maar wat bedoelen ze precies?


CE-markering
Het is een Europees label dat “compliant” betekent met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Verplicht in veel landen, het bevestigt dat het product is geëvalueerd voordat het op de markt wordt gebracht. Waarschuwing: het is geen certificering “made in Europe”. Het CE-merk garandeert eenvoudigweg dat het product voldoet aan de technische normen en dat het vrij kan circuleren op het Europese grondgebied.

Optimaz en Optimaz Elite
Deze labels zijn bedoeld voor combinaties van oliebranders en branders met lage temperatuur. Ze worden toegekend door CEDICOL, een instantie van onafhankelijke deskundigen, waarvan het belangrijkste evaluatiecriterium prestatie is (alleen apparaten met een prestatie van meer dan 93% hebben het Optimaz-label). Het Optimaz Elite-label wordt toegekend aan condensatieketels met een verbrandingsrendement van 97,5%.

Lozingen van verontreinigende stoffen (koolstofdioxidegehalte, rookopaciteit, stikstofoxiden, enz.) Worden ook gecontroleerd. Ze moeten onder bepaalde waarden liggen. We praten meestal ongeveer 30% minder CO2-uitstoot dan een ketel 20 jaar of meer. Bovendien hebben Optimaz en Optimaz Elite twee jaar hardwaregarantie en vijf jaar warmtewisselaar nodig. Let op: als deze labels een garantie bieden op de kwaliteit van het gekozen materiaal, is het niet mogelijk om de apparatuur onderling te vergelijken (er is geen numerieke waarde voorzien van “het label Optimaz”).

HR + en HRTop
Dit zijn twee Belgische labels. HR + wordt toegekend aan energiezuinige kachels, vloerverwarmingstoestellen en wandverwarmers. HRTop houdt zich bezig met economische gascondensatieketels.

HR + -ketels voldoen aan de minimumvereisten die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Neem alleen genoegen met dit label. In dit geval gaat de brander uit als de gewenste temperatuur is bereikt. Het systeem houdt rekening met de warmte uitgestraald door de zon of elektrische apparaten enz. Het maakt het daarom mogelijk om te werken met de laagst mogelijke watertemperatuur, ongeacht de weersomstandigheden.

Het HRTop-label biedt garanties van rendement dat hoger is dan wat wettelijk verplicht is. In dit geval moet het rendement bij nominaal vermogen (de gemiddelde watertemperatuur bij 70 ° C) en bij gedeeltelijke belasting van 107% bij condensatie 95% bedragen. Let op: de vereiste opbrengst komt overeen met die van de slechtst condenserende ketels.

Het label Der Blaue Engel
Voor pelletkachels is er geen Belgisch label. Aan de andere kant bieden verschillende Europese landen algemene labels (Umweltzeichen, Der Blaue Engel, Nordic Swan, enz.) Of zijn ze gespecialiseerd in verwarmingstoestellen (Green Flame, enz.).

Het label Der Blaue Engel (Blauwe Engel) wordt daarom toegekend aan pelletketels, waarvan het vermogen niet meer dan 50 kW bedraagt. Deze apparaten moeten voldoen aan een reeks criteria met betrekking tot de prestaties en uitstoot van schadelijke gassen. Ketels moeten ook voldoen aan DIN EN 303-5 met betrekking tot constructief gedrag en veiligheid. In dit geval moet de efficiëntie bij vollast groter zijn dan 90% en bij gedeeltelijke belasting 88%.

Dit label biedt echte garanties over de prestaties van deze apparaten (omdat ze worden gemeten door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium). Niettemin blijven de beschouwde bevoegdheden relatief beperkt.