Fiets buiten huis geparkeerd
Leestijd: 4 min

Brandverzekering of woonverzekering, wat is het verschil?

Je hoort mensen vaak praten over hun brandverzekering en dan weer over hun woonverzekering. Soms rijzen er twijfels over het gebruik van beide begrippen. Wat is het verschil? Zijn ze verplicht? Hoe werken deze verzekeringen?

In België zijn de brandverzekering en de woonverzekering twee woorden die worden gebruikt om hetzelfde contracttype aan te duiden. Beide uitdrukkingen worden zonder onderscheid gebruikt om te verwijzen naar de verzekering die je woning of je appartement beschermt, alsook alle bezittingen binnenin. Deze verzekering beschermt je uiteraard bij brand, maar niet alleen dat.

De verwarring doet zich vaker voor dan iedereen denkt. Dat is met name te wijten aan het feit dat de term brandverzekering in sommige landen alleen duidt op een aanvullende verzekering van de woonverzekering. Dat is niet het geval in België. 

Wil je meer weten over brand- en woonverzekeringen, neem dan enkele minuten de tijd om het vervolg van dit artikel te lezen. Je kan dan met je kennis uitpakken tegenover vrienden, maar je zal vooral goed gewapend zijn als je straks een verzekering moet kiezen.  

Wat is het verschil tussen een brandverzekering en een woonverzekering? 

In België is er geen enkel verschil tussen een woon- en een brandverzekeringscontract. Dat is niet noodzakelijk het geval in andere, al dan niet Franstalige landen waar het woord ‘brandverzekering’ duidt op een specifieke aanvullende bescherming. 

Eerlijk gezegd, moeten we toegeven dat de uitdrukking brandverzekering fout taalgebruik is. De term woonverzekering is veel geschikter. Zelfs het meest eenvoudige brandverzekeringscontract denkt immers andere dingen dan alleen maar het brandrisico. 

Immoweb Protect, de brandverzekering speciaal voor huurders

De beste bescherming voor jouw panden als je een appartement of een huis huurt.

JOUW IMMOWEB PROTECT VERZEKERING AFSLUITEN

Deze verzekeringen dekken veel meer dan louter het brandrisico 

Een woonverzekeringscontract dekt minimaal de schade, veroorzaakt door brand, explosie, bliksem, aanslagen en conflicten, aanrijding met een dier of een vervoermiddel, omvallende bomen, sneeuw, hagel, storm en natuurrampen… En niet alleen dat!  

Ongeacht of het gaat om een pan die wordt vergeten op het kookvuur terwijl je tijdens het koken aan het telefoneren bent, om een kraantje dat blijft openstaan nadat je snel je tanden hebt gepoetst of om een hevige hagelstorm die alles in je tuin vernielt, er zijn tal van mogelijke incidenten ! Al die rampen worden gedekt door de afgesloten verzekering, ongeacht de naam die men eraan geeft. 

Zoals je kan zien, is de brandverzekering niet alleen bedoeld voor schade, veroorzaakt door vuur

Bovendien bieden de meeste brandverzekeringscontracten vaak basisdekkingen (sowieso inbegrepen in het contract), maar ook aanvullende (facultatieve) dekkingen, zoals elektrische risico’s, waterschade, glasbreuk, schade veroorzaakt door rook, …  

Je kan ook aanvullende beschermingen toevoegen zoals:  

  • Juridische bescherming, die de eventuele gerechtskosten na een ramp dekt; 
  • Bescherming tegen diefstal, zodat je (geheel of gedeeltelijk) wordt vergoed wanneer er bij je wordt ingebroken; 
  • De verzekering van je fiets met het oog op vergoeding bij diefstal of schade aan je fiets. 

Ongevallen doen zich vaker voor dan iedereen denkt. 

Velen van ons denken niet graag aan de rampen die onze woning kunnen treffen. We sluiten soms liever de ogen en maken ons wijs dat het alleen bij anderen gebeurt. En toch doen er zich vaker verwikkelingen voor dan iedereen denkt. Meer dan louter statistieken zijn dat reële situaties met een reële impact.  

Wie al een incident heeft meegemaakt of iemand kent die reeds een ongeluk heeft gehad, weet dat iedereen kan worden getroffen en dat de gevolgen dramatisch kunnen zijn. 

Waarom een woonverzekering nemen? 

Je moet weten dat de woonverzekering verplicht is voor de overgrote meerderheid van België.  Al wie een huis, een appartement of een studentenkamer huurt in Vlaanderen, moet een huurdersverzekering afsluiten sinds 1 januari 2019. Die verplichting geldt sinds 1 september 2018 ook voor verblijven in Wallonië.  

In Brussel is de situatie anders. De wet verplicht noch de eigenaar noch de huurder om een brandverzekering af te sluiten. Maar de meeste eigenaars eisen dit voor de ondertekening van een contract. Waarom? Het antwoord is eenvoudig: de kostprijs van een verzekering is miniem in verhouding tot de financiële ramp die een brand, waterschade, diefstal, … met zich meebrengt. 

Het is evident dat de verzekeringspremie geldverspilling kan lijken wanneer men ze niet nodig heeft. Het is een beetje zoals de veiligheidsgordel in de auto: die dient tot niets, zolang men geen ongeval heeft! Hetzelfde geldt voor de woonverzekering of de brandverzekering, zoals ze in België vaak wordt genoemd. Pas wanneer mensen ze nodig hebben, beseffen ze hoe belangrijk ze is.  

Welke rampen worden gedekt voor een brandverzekering? 

Zoals we hebben gezien, dekt een brandverzekering veel meer risico’s dan de naam doet vermoeden! 

Woonverzekeringscontracten dekken schade, veroorzaakt door explosies, ongevallen met een wagen, stormweer, hagel, natuurrampen, … Veel contracten omvatten in hun basisversie ook een dekking tegen elektrische risico’s, schade veroorzaakt door rook, waterschade, … 

Om in detail te weten wat jouw brandverzekering dekt, is het belangrijk om het contract goed te lezen en ervoor te zorgen dat je goed begrijpt wat alle risico’s zijn die worden vermeld in het document. Bij twijfel stel je beter vragen en moet je erop letten dat je alles goed hebt begrepen. Beter dat dan nadien spijt te hebben wanneer je gevolgschade ondervindt.  

De tijd nemen om een brandverzekeringscontract te lezen en te begrijpen, kan soms vervelend lijken. Het voorkomt echter onaangename verrassingen en je kan met een gerust gevoel gaan slapen.

Is de inhoud van mijn woning ook gedekt? 

De eigendommen binnenin de woning worden ook gedekt voor een bepaald bedrag dat is opgenomen in je verzekeringscontract. Dit gegarandeerde bedrag ligt vaak tussen 5.000 en 20.000 euro.

We raden je aan om foto’s te nemen of een video te maken van het interieur van je woning en van alle waardevolle eigendommen. Het is ook aanbevolen om facturen te bewaren. Het is makkelijker om een schadevergoeding te krijgen voor een HD-televisie die is vernield door overspanning wanneer de factuur is bewaard en er een foto bestaat van het betreffende toestel in de woonkamer. 

Controleer ook de manier waarop de vervangingswaarde van je bezittingen zal worden berekend. Is de berekening gebaseerd op de marktwaarde of de verminderde waarde. Dat kan het bedrag van de schadevergoeding aanzienlijk doen variëren. 

Zoals steeds: beter voorkomen dan genezen. Dat is de beste manier om moeilijkheden te voorkomen als zich een onfortuinlijk incident voordoet. 

Besluit

‘Brandverzekering’ en ‘woonverzekering’ staan in België voor hetzelfde verzekeringscontract en ze dekken allebei veel meer dan het loutere brandrisico. De lijst met gedekte risico’s wordt verduidelijkt in het contract en het is belangrijk om geen twijfels te hebben en alles goed te begrijpen.  

Deze verzekering is verplicht in Vlaanderen en in Wallonië, en ze wordt vaak vereist door eigenaars in Brussel. De woonverzekering biedt comfort en gemoedsrust voor de rechthebbende, die weet dat zijn burgerlijke aansprakelijkheid als huurder en alle eigendommen in zijn woning zijn gedekt bij ongevallen. 

Immoweb Protect, de brandverzekering speciaal voor huurders

De beste bescherming voor jouw panden als je een appartement of een huis huurt.

JOUW IMMOWEB PROTECT VERZEKERING AFSLUITEN

Meer artikelen