Muntstukken op warme achtergrond
Leestijd: 5 min

Wat is een franchise?

De franchise is een vast of variabel bedrag dat in een verzekeringscontract wordt vastgelegd. In geval van schade wordt je vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Een deel van die vergoeding moet je wel zelf betalen, namelijk de franchise.

We hebben het hier natuurlijk over de term “franchise” die op de meeste verzekeringscontracten voorkomt !

De term kan verwarrend zijn voor diegenen die niet vertrouwd zijn met het jargon van de verzekeringsmaatschappij. In dit artikel gaan we kijken wat een franchise is, hoe je ze best kiest, en waarom ze überhaupt bestaat.

Nog steeds onduidelijk? Hier is een voorbeeld om het concept te illustreren. Stel je voor dat je auto, ter waarde van 10.000 euro, gestolen wordt.

Voorruit in auto bij zonsondergang

Gelukkig ben je verzekerd tegen diefstal. Je meldt het aan je verzekeringsmaatschappij, die je informeert dat je franchise volgens jouw contract 200 euro is.

Het bedrag die je verzekering zal uitbetalen is gelijk aan de waarde van de auto verminderd met de franchise, of 9.800 euro. Zo vergoedt de verzekeringsmaatschappij de schade. De verzekerde betaalt een deel van de kost, alles wat boven de franchise ligt wordt door de verzekeraar vergoed.

Hoe werkt een “franchise” precies?

De waarde van een franchise wordt bij de ondertekening van het verzekeringscontract vastgelegd. Meestal is het een vast bedrag per schadegeval, maar het kan ook berekend worden op een percentage van de waarde van het verzekerde object. In sommige verzekeringspolissen stijgt de franchise in functie van het aantal schadegevallen: 200 euro voor het eerste schadegeval, 300 euro voor het tweede, 500 euro voor het derde…

Let bij het afsluiten van een verzekeringscontract goed op de franchise, omdat het een aanzienlijke invloed kan hebben bij het indienen van een schadeclaim en op de terugbetaling ervan.

Je hebt een brandverzekering afgesloten en bliksem zorgt voor hoogspanning op het elektriciteitsnet. Hierdoor wordt je computer helemaal vernield, maar is het de moeite waard om dit te melden?Afhankelijk van de waarde van je computer zijn er twee mogelijke antwoorden.

  1. In je verzekeringscontract staat een franchise ter waarde van 300 euro. Je hebt je computer recent aangekocht, waardoor de waarde op 1.500 euro wordt geschat. Als je deze schade aangeeft aan je verzekeraar kan je rekenen op een vergoeding van 1.200 euro.
  2. In je verzekeringscontract staat nog steeds een franchise van 300 euro. Maar je computer is verouderd, en al werkte het nog steeds goed, de waarde wordt maar op 200 euro geschat. Het is in dit geval nutteloos een schadeclaim in te dienen omdat de franchise hoger is dan het verzekerde bedrag.

Dit wetende, lijkt het voor de hand liggend om een verzekering te kiezen met een franchise dat zo laag mogelijke is. Het is echter niet zo eenvoudig.

Immoweb Protect, de brandverzekering speciaal voor huurders

De beste bescherming voor jouw panden als je een appartement of een huis huurt.

JOUW IMMOWEB PROTECT VERZEKERING AFSLUITEN

Hoe wordt de waarde van een franchise bepaald?

Hierboven hebben we al vermeld dat de franchise wordt bepaald bij het ondertekenen van een verzekeringscontract.

In het algemeen geldt dat hoge maandelijkse verzekeringskosten leiden tot een lagere franchise. Dit geldt ook in het tegenovergestelde geval. Lagere verzekeringstarieven leiden tot een hogere franchise.

Hoe kies je dan de meest voordelige waarde voor je franchise? Er is jammer genoeg geen formule dat voor iedereen werkt, omdat ieders situatie uniek is.

Volgende vragen kunnen je helpen bij het maken van een keuze:

  • Heb ik voldoende middelen op mijn rekening om de mogelijke gevolgen van een schadegeval te dekken? Als dit het geval is, zal een hoge franchise je er niet van weerhouden om beschadigde voorwerpen te vervangen.
  • Verkies ik om regelmatig, maandelijks of jaarlijks, een vast bedrag te betalen? Betaal ik liever eenmalig een groot bedrag, of betaal ik liever een bepaald bedrag per maand? Als je niet graag onverwachts grote bedragen uitgeeft, is een hogere maandelijkse betaling en een lage franchise waarschijnlijk een betere keuze voor jou.

Neem bijvoorbeeld iemand die in vastgoed heeft geïnvesteerd en een huurgarantieverzekering wil afsluiten om zich te beschermen tegen de nalatigheid van zijn huurders.

Geval 1: de investering is met eigen middelen gefinancierd, en de huuropbrengst is een bonus die de eigenaar in staat stelt om een leuke vakantie te plannen voor zijn gezin. Het zou voor hem nadelig zijn mochten zijn huurders niet meer betalen, maar het zou geen noemenswaardige risico’s teweegbrengen. In dit geval lijkt een lager maandelijks bedrag en een hogere franchise de beste keuze.

Geval 2: de investering is met een lening gefinancierd, en de huurinkomsten dienen om de maandelijkse aflossingen te betalen. Als de huurders niet betalen, bestaat het risico dat de eigenaar zijn lening niet kan betalen en zelf in gebreke blijft. In dit geval is het zelfs mogelijk dat de eigenaar zijn investering verliest. Het lijkt nu voorzichtiger om te kiezen voor een verzekering met hogere maandelijkse kosten, en een lagere franchise.

Waarom passen verzekeringsmaatschappijen een franchise toe?

Het is een vraag dat veel mensen zich stellen wanneer ze erachter komen dat franchises bestaan. Waarom zou je eigenlijk een franchise moeten betalen als je ook maandelijks een vast bedrag betaalt? Belangrijk is dat de verzekerde de franchise niet letterlijk betaalt: het is namelijk een bedrag dat de verzekeraar aftrekt van de vergoeding. De verzekerde hoeft zelf niets te betalen. Verzekeringsmaatschappijen passen voor twee belangrijke redenen franchises toe:

1. De verzekerde responsabiliseren

Het is de menselijke natuur om minder voorzichtig te zijn als we weten dat onze acties geen gevolgen hebben. Dit betekent dat als we weten dat onze telefoon van 500 euro in geval van schade volledig wordt terugbetaald, we er ook minder zorg voor gaan dragen. Maar als het risico bestaat dat we zelf 200 euro gaan moeten betalen, zullen we er alles aan doen om een ongeluk te voorkomen. De verzekerde zelf een deel van het risico laten dragen is een effectieve manier om het aantal schadegevallen te beperken.

2- Het aantal klachten doen dalen

Een franchise van 200 euro betekent ook dat alle schadegevallen voor een lager bedrag niet worden verwerkt. Als gevolg worden de bedrijfskosten van de verzekeringsmaatschappij beperkt. Voor de behandeling van een vordering van 50 euro zijn bijna evenveel middelen nodig als voor een vordering van 5.000 euro. Mochten nu ook kleine schadeclaims worden verwerkt door de verzekeringsmaatschappij, zouden ze meer mensen in dienst moeten nemen en ook moeten investeren in nieuwe technologieën. Het bestaan van een franchise draagt dus eveneens bij aan de verlaging van verzekeringskosten.

Uiteraard lijkt dit voornamelijk een voordeel te zijn voor de verzekeringsmaatschappij, omdat ze minder middelen moet investeren. Maar ook de verzekerde heeft er baat bij. De extra kosten zouden immers gedekt moeten worden en de enige manier zou zijn om de prijs van de verzekering te verhogen. Elke schadeclaim zou dus de verzekerde benadelen!

De franchise is daarom een uitstekende manier om de stijging van verzekeringspolissen te voorkomen.

Conclusie

Verzekeringsjargon lijkt op het eerste gezicht misschien moeilijk, maar achter deze ingewikkelde woorden schuilen eenvoudige concepten. Je weet nu wat de term ‘franchise’ betekent voor verzekeraars. Je zal niet verbaasd zijn als de waarde van de franchise in mindering wordt gebracht op een schadevergoedingsclaim. Je hebt ook geleerd dat informatie over de waarde van dit eigen risico te vinden is in het verzekeringscontract, en dat dit bedrag gekoppeld is aan je maandelijkse aflossing. Ten slotte zijn ook de mechanismen die schuilen achter de franchise duidelijk voor jou.

Je kan nu een verzekeringscontract aangaan met kennis van zaken en zo ook de keuze maken die het beste bij je past.

Samengevat

  • De franchise is het bedrag dat wordt afgetrokken van de schadevergoeding.
  • Het bedrag van de franchise wordt bepaald bij de ondertekening van het contract.
  • Het bedrag is afhankelijk van de gekozen dekking en het verzekeringstarief.
  • De waarde van de franchise wordt bepaald aan de hand van uw financiële mogelijkheden.
  • De franchise helpt het aantal schadegevallen te beperken en de prijs van de verzekeringspolissen laag te houden.

Immoweb Protect, de brandverzekering speciaal voor huurders

De beste bescherming voor jouw panden als je een appartement of een huis huurt.

JOUW IMMOWEB PROTECT VERZEKERING AFSLUITEN

Meer artikelen