Kopje koffie met notitieboekjes en pen op de achtergrond van de vloer
Leestijd: 2 min

De huurovereenkomst: wat moet je zeker weten?

Een huurovereenkomst is de beste manier om huurder en verhuurder te beschermen. Een waterdicht opgesteld contract laat geen ruimte voor onaangename verrassingen tijdens of na de huurperiode. De wetgeving over deze materie wijzigt echter snel. Tijd om enkele basisprincipes toe te lichten.

Welke soorten huurovereenkomsten bestaan er?

Vergeet de klassieke 3-6-9-huurovereenkomsten. Vanaf nu bestaan er enkel nog overeenkomsten van korte of lange duur:

  • Een huurcontract van drie jaar of minder is vanaf nu een huurovereenkomst van korte duur. Zonder akkoord vooraf mogen noch de huurder noch de verhuurder deze overeenkomst vervroegd beëindigen.
  • Een huurcontract van meer dan drie jaar heet vanaf nu een huurovereenkomst van lange duur. Een dergelijke overeenkomst wordt automatisch beschouwd als een overeenkomst van negen jaar, zelfs als ze voor een kortere periode werd afgesloten.

Kan je als huurder het contract stopzetten?

Bij een huurovereenkomst van negen jaar mag je als huurder op elk moment een einde maken aan de huur, op voorwaarde dat je een vooropzeg van drie maanden respecteert. Je zal dan een schadevergoeding moeten betalen van maximaal drie maanden, afhankelijk van het moment van vooropzeg. Controleer ook even of je huurovereenkomst werd geregistreerd door de eigenaar. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan je het pand op elk moment verlaten zonder een schadevergoeding te betalen.

Kan de verhuurder de overeenkomst opzeggen?

Op het einde van elke driejaarlijkse huurperiode mag een eigenaar het contract opzeggen zonder verantwoording te moeten afleggen. Hij moet de huurder hier wel minstens zes maanden op voorhand van op de hoogte brengen. Een stopzetting van het huurcontract kan ook wanneer de eigenaar zelf in het huis of het appartement wil wonen of als hij er werken wil uitvoeren.

Wat als de huurder overlijdt?

Bij het overlijden van de huurder blijft de huurovereenkomst doorlopen.  Op dat moment gaan alle verplichtingen verbonden aan het contract over op de erfgenamen van de overleden huurder. Zij zijn op dat moment verantwoordelijk voor de betaling van de huur, het correct opzeggen van de huur, …

In dit geval is het gebruikelijk dat eigenaars verschillende maanden huur verliezen. Om je tegen dit risico te beschermen, kan je een huurgarantieverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt onbetaalde huur, huurschade en juridische kosten.

Wat is het belang van een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een document dat een gedetailleerde omschrijving van de staat van de woning bevat. Via foto’s en ander bewijsmateriaal kan een huurder vastleggen waar er bij de start van de huurovereenkomst eventuele schade of gebreken te zien zijn. Met een goed opgestelde plaatsbeschrijving, aangevuld met gevalideerde foto’s, kunnen discussies op het einde van de huurovereenkomst vermeden worden.

Meer artikelen