Bril en oogtest, wat zijn de rechten van huurders
Leestijd: 2 min

De rechten van de huurder onder de loep

Een woning huren geeft je meer vrijheid dan een woning kopen. Maar welke rechten heb je als huurder? Wat moet de verhuurder zeker in orde brengen? We bekijken het samen met jou en geven je ook nog wat financiële tips.

Verplichtingen van de verhuurder

Welke zaken moet een verhuurder zeker in orde brengen? Lees goed onderstaande punten, zodat je weet wat jouw rechten als huurder zijn.

  • Registratie van het huurcontract

Alle huurcontracten moeten geregistreerd worden, ook al werden ze in het verleden afgesloten. Als een huurovereenkomst niet geregistreerd wordt, dan moet de verhuurder een boete betalen. De huurder heeft bovendien in dat geval het recht om de huurovereenkomst op elk moment, zonder verwittiging of schadevergoeding, stop te zetten. 

  • Bekendmaking van huurbedrag en kosten

De verhuurder moet altijd het huurbedrag en gemeenschappelijke kosten vermelden bij de huuraankondiging. Gemeenschappelijke kosten zijn onder andere het elektriciteitsverbruik in gemeenschappelijke ruimtes of de onderhoudskosten voor de trappenhal of lift.

  • Verplichte plaatsbeschrijving

Bij de start van het huurcontract moet je samen met de verhuurder een plaatsbeschrijving van de woning opmaken. Dit is een gedetailleerde beschrijving van de huurwoning en het eventueel bijhorend meubilair: hoe ziet elke kamer eruit, wat is in orde en wat niet? We raden je ook aan om een plaatsbeschrijving op te maken als je de woning verlaat, zodat eventuele schade gelinkt kan worden aan onverwachte slijtage. Op die manier zal je als huurder niet voor de kosten moeten opdraaien.

  • Herstellingen door de verhuurder

Vroeger gebeurde het regelmatig dat een verhuurder onterecht herstellingskosten aanrekende aan de huurder. Dankzij de nieuwe huurwetgeving zijn dergelijke toestanden verleden tijd. Toch is de eigenaar niet verantwoordelijk voor alle herstellingen. Indien een huurder schade veroorzaakt, dan moet deze de herstellingskosten vergoeden. Je schakelt als huurder best een onafhankelijke deskundige in om eventuele schade in te schatten.

  • Verplichte bijlagen bij het huurcontract

Elke huurovereenkomst bevat tegenwoordig een bijlage met aanvullende informatie over praktische modaliteiten van de huisvesting. Ook voorwaarden op het vlak van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid moeten vermeld worden. Op die manier krijg je als huurder de garantie dat jouw huurwoning veilig en goed bewoonbaar is.

Financiële tips voor de huurder

We geven je als huurder ook graag nog enkele ‘best practices’ mee, zodat je niet voor financiële problemen komt te staan.

  • Betaling van een huurwaarborg

Elke verhuurder zal een huurwaarborg vragen die maximaal drie maanden huur bedraagt. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat je deze waarborg nooit rechtstreeks aan de eigenaar betaalt, maar wel op een geblokkeerde bankrekening stort. Zo heb je de zekerheid dat je dit bedrag (en de intresten ervan) terugkrijgt op het einde van de huurovereenkomst, op voorwaarde natuurlijk dat je de woning goed onderhouden hebt.

  • Hou rekening met extra kosten

Evalueer goed je beschikbare budget voor je een huurcontract tekent. Je moet immers niet alleen rekening houden met het maandelijks huurbedrag, maar ook met extra kosten voor gas, water, elektriciteit en het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes. Vergeet ook niet om extra budget te voorzien voor de verhuis, verzekeringspremies en het afronden van je oude huurcontract. Heb je een bescheiden inkomen? Dan kan je gebruikmaken van ondersteuningsmaatregelen van de overheid.

Meer artikelen