des personnes munies de bottes de pluie en cas de dégâts des eaux
Leestijd: 4 min

Waterschade: wie gaat dat betalen?

Als er waterschade is, moet er uiteraard worden betaald door degene die verantwoordelijk is en die factuur kan snel oplopen. Een woonverzekering die dit soort schade dekt, is dus essentieel.

Als er water bij je binnensijpelt, kan dat snel een heuse ravage aanrichten. Er verschijnt een plasje op de vloer, het water stroomt van het plafond en de paniek slaat toe. Dit is een noodsituatie. Je moet snel de oorzaak van de waterschade aan het licht brengen om te vermijden dat ze te groot wordt en dat het factuurbedrag pijlsnel de hoogte inschiet. Wie gaat dit trouwens betalen? En hoe moet je reageren? Enkele mogelijkheden. 

Wat moet je doen bij waterschade?

Waterschade is vaak erg indrukwekkend. Het hoofd koel houden is dus niet altijd eenvoudig. Toch kun je beter methodisch te werk gaan wil je voorkomen dat de situatie nog erger wordt.  

Welke stappen moet je volgen? 

 1. Sluit de stroom af. Water en elektriciteit gaan niet goed samen, daar hoeft geen plaatje bij. De eerste reflex in deze situatie is dus de stroom uitschakelen om een drama te voorkomen.  
 2. Identificeer de oorzaak van de schade om te vermijden dat de situatie nog erger wordt. Voorbeeld: als de watertoevoer van je wasmachine lek is, sluit dan het water af.  
 3. Bescherm voorwerpen die nog niet zijn beschadigd. Als je koelkast nog niet met de voeten in het water staat, zet ze dan zo hoog mogelijk. 
 4. Opdweilen, water afvoeren, schoonmaken. Zodra die stap is gezet, heb je een beter beeld van de situatie. 
 5. Maak het verzekeringsdossier klaar (zie hieronder) 

Als je de oorsprong van het probleem hebt geïdentificeerd, kun je meestal een verantwoordelijke aanwijzen. Dit is een essentieel element met het oog op je latere schadevergoeding. 

Wat zijn de meest courante oorzaken van waterschade?

 • Waterinfiltratie 
 • Lekken 

Deze oorzaken kunnen zelf ook verschillende verklaringen hebben: 

 • Slijtage van bescherming aan de buitenkant: kroonlijsten, dakgoten, dakpannen, raamkozijnen, enz. 
 • Natuurkrachten: overstroming of storm 
 • Problemen met loodgieterij/leidingen: gesprongen leiding in een muur, dichtingen van de afvoer van het bad of de wasmachine kapot, enz. 
 • Onoplettendheid: lavabo of bad loopt over, enz. 
Bladeren in het water

Noodweer vormt de grootste oorzaak van schadegevallen met waterschade. Een cijfer? In het eerste semester van 2018 hebben stormen in België meer dan 85.000 schadegevallen veroorzaakt, ofwel een duizelingwekkend gemiddelde van 472 per dag! 

Kortom, of water nu van buiten of van binnen komt, het kan snel je hele woonst en/of die van de buren overspoelen en vreselijke schade veroorzaken. 

Wie gaat dat betalen? Huurder of eigenaar? 

Zoals bij elk ongeval in huisis het de verantwoordelijke die betaalt (of zijn verzekering). Verantwoordelijkheden zijn echter niet altijd makkelijk te bepalen.  

Voorbeelden: 

 • Je wasmachine lekt en het water sijpelt binnen in het appartement van je benedenburen. Je multirisicoverzekering woning dekt de schade bij jou en je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt de schade bij je buren.
 • Een gesprongen buis in de muur van je huurpand. De aansprakelijkheid berust theoretisch bij de eigenaar. Maar als de lek werd veroorzaakt omdat je een product hebt gebruikt dat corrosief is voor leidingen, ben jij verantwoordelijk. 
 • Bij overmacht is de herstelling van de veroorzaakte schade voor rekening van de eigenaar. 

Zoals je ziet, voorkomt het afsluiten van een woonverzekering die waterschade dekt, onaangename verrassingen. Het is een van de meest voorkomende schadegevallen (bijna een derde van alle aangegeven schadegevallen) en het factuurbedrag loopt snel op. 

De procedure die je moet volgen na waterschade

Nadat je de dweilen hebt bovengehaald en een loodgieter of de brandweer hebt gebeld, moet je je wijden aan de opmaak van het verzekeringsdossier. 

Dit zijn de stappen die je moet volgen bij waterschade:  

 1. Neem foto’s van de schade. Fotografeer alle beschadigde meubels, huishoudapparaten, muren of parketvloeren, enz. 
 2. Bel je verzekering. Ze zal een expert ter plaatse sturen om de omvang van de schade te beoordelen. 
 3. Maak een gedetailleerd verslag op van de omstandigheden van het schadegeval. 
 4. Communiceer de prijsraming van de herstellingen op basis van offertes die werden opgemaakt door professionals
 5. Wacht op het akkoord van je verzekering vooraleer je herstellingen laat uitvoeren.  
Tip: bewaar alle facturen van goederen die je hebt aangekocht. Bij een schadegeval zal de raming van de schade erdoor worden vergemakkelijkt. Opgelet: de beschadigde voorwerpen zullen niet worden vergoed tegen de prijs die je ervoor hebt betaald. Er zal een verouderingscoëfficiënt op worden toegepast. 

Wat dekt je verzekering?

Als je te maken krijgt met waterschade, dekt je woonverzekering:  

 • je bezittingen: meubels en huishoudapparaten (volgens een verouderingscoëfficiënt)  
 • de schade bij buren, zowel aan meubels als aan het gebouw  
 • je kosten voor herhuisvesting, ook voor je huisdieren  
 • de werken om alles schoon te maken en te drogen, en de herstelwerkzaamheden  

Hoe kun je waterschade voorkomen?

Het is onmogelijk om alle vormen van waterschade te vermijden. Niemand kan immers verhinderen dat de regen valt of dat een rivier overstroomt. Toch zijn er bepaalde voorzorgsmaatregelen die de risico’s beperken

 • Inspecteer regelmatig je waterleidingen en kraantjes en verander de dichtingen wanneer het nodig is.  
 • Controleer regelmatig de watertoevoer en -afvoer. Ontstop de leidingen minstens tweemaal per jaar om verstopping te voorkomen. 
 • Maak de dakgoten leeg om wateroverlast te voorkomen. Dode bladeren kunnen bijvoorbeeld de afvoer verhinderen en leiden tot wateroverlast. 
 • Inspecteer je dak op eventuele waterinfiltratie, vooral na een periode van stormweer.  
 • Bescherm in de winter leidingen die worden blootgesteld aan vorst. Ze zouden immers kunnen springen en veel schade veroorzaken als ze ontdooien. 
 • Sluit de watertoevoer af als je met vakantie vertrekt. Bij een langere afwezigheid kan een waterlek rampzalige gevolgen hebben voor je woning. 
 • Als je verschillende dagen niet thuis bent in de winter, zet dan je verwarming niet uit. Ze ze op de minimumstand om te voorkomen dat je leidingen bevriezen tijdens een koudegolf. 

Een goede verzekering tegen waterschade vermijdt buitensporige kosten als er een schadegeval is.

Simuleer je verzekering tegen brand en waterschade op onze site.

JOUW IMMOWEB PROTECT VERZEKERING AFSLUITEN

Meer artikelen