huis op de rand van een afgrond, klaar om te vallen
Leestijd: 2 min

Wat zijn opschortende verkoopvoorwaarden?

Een opschortende verkoopvoorwaarde maakt het mogelijk om zonder vergoeding af te zien van de verkoop indien deze niet is vervuld. Dit geldt met name voor hypotheken.

De ondertekening van een voorlopige koopovereenkomst bindt degene die deze ondertekent vast en definitief. Dit betekent dat als je bank weigert je een hypotheek te verstrekken nadat het compromis is ondertekend, je in een moeilijke situatie terecht kunt komen. Gelukkig is er een oplossing: de opschortende verkoopvoorwaarden.

Wat is de definitie van een opschortende verkoopvoorwaarde?

Bij de ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst geven de kopers gewoonlijk te kennen dat hun verbintenis slechts geldig is indien zij de hypothecaire lening verkrijgen. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, behoeven zij geen vergoeding aan de verkoper te betalen, aangezien de verkoop slechts op deze voorwaarde definitief is.

De vermelding van deze opschortende clausule moet uiteraard met de verkoper worden besproken vóór de ondertekening van het compromis. Dit vormt meestal geen probleem, aangezien iedereen (of bijna iedereen) op dezelfde manier handelt.

De voorwaarde van het verlenen van een bouwvergunning kan ook gelden voor de aankoop van grond.

groen stuk land naast een huis met bergen en bomen aan de horizon

Opschortende voorwaarden voor verkoop mogen niet te licht worden opgevat

Heb je besloten het onroerend goed toch niet te kopen, gebruik dan de opschortende voorwaarden voor de toekenning van een hypotheek niet als een uitweg. De verkoper kan een bewijs eisen dat je een lening hebt aangevraagd, en als je dat niet hebt gedaan, kan het zijn dat je een schadevergoeding moet betalen of zelfs je koop moet ontbinden.

Als je door een bank wordt geweigerd, moet je contact opnemen met een andere bank om ervoor te zorgen dat je de beste kans hebt om je goede trouw te bewijzen.

Kan de verkoper ook voorwaarden toevoegen aan de koopovereenkomst?

Soms worden door de verkoper gestelde voorwaarden opgenomen in de voorlopige koopovereenkomst. Zij hebben meestal betrekking op de tijdslimiet voor de verkoop. Zo verklaart de verkoper dat indien de notariële akte niet binnen vier maanden is ondertekend, hij zich het recht voorbehoudt te verzoeken om ontbinding van de verkoop. Dit is geen opschortende voorwaarde, maar een ontbindende voorwaarde.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen gebruik hoef te maken van mijn opschortende voorwaarde?

Als je zo enthousiast bent over een woning dat je een bod doet, is het weigeren van een lening een grote teleurstelling. Om dit te vermijden, moet je je leen- en terugbetalingscapaciteit bepalen. Er bestaan simulators om je te helpen dit te bepalen.

Als algemene regel geldt dat de maandelijkse aflossing van je hypotheek niet meer dan 1/3 van je inkomen mag bedragen.

Klaar om een woning te kopen?

Gebruik de online hypotheeksimulator en krijg direct onze beste rente, zonder onderhandeling. Vervolgens dien je je aanvraag in een paar klikken in.

DOE EEN SIMULATIE

Meer artikelen