modern huis met grote ramen en een besneeuwde tuin
Leestijd: 4 min

Wat is een hypotheek?

Een hypotheek is een integraal onderdeel van de procedure voor de aankoop van een onroerend goed. Maar wat is de definitie van deze term en, nog belangrijker, wat is het doel van een hypotheek?

Wanneer je een huis, een appartement of een andere woning koopt met een hypothecair krediet, eist de bank die de lening verstrekt een garantie. Zij willen er zeker van zijn dat zij het geld dat je hen verschuldigd bent terugkrijgen, zelfs als je op een dag in gebreke blijft met je betalingen. De meest gebruikelijke vorm van garantie is een hypotheek.

Waarop is de hypotheek van toepassing?

In de meeste gevallen vestigen eigenaars een lening op het huis of de flat die zij hebben gekocht met het krediet waarop de hypotheek betrekking heeft. 

Het is echter mogelijk een hypotheek te nemen op een ander onroerend goed, afhankelijk van je persoonlijke situatie (een ander huis, een beleggingspand, enz.).

Klaar om een woning te kopen?

Gebruik de online hypotheeksimulator. Dien dan je aanvraag in met slechts een paar klikken.

DOE EEN SIMULATIE

Hoeveel bedraagt de hypotheek op je huis?

 moderne woonkamer open naar de keuken en andere kamers

Het bedrag van het hypothecair krediet is niet gebaseerd op de waarde van het huis, maar op de waarde van de lening, aangezien dit het bedrag is dat de financiële instelling wil verzekeren. Het zal echter worden verhoogd met het toebehoren die ongeveer 10% van het geleende bedrag vertegenwoordigen.

Dit toebehoren maakt het mogelijk de kosten te dekken die de bank zal moeten maken om haar geld terug te vorderen (gerechtskosten, kosten van inbeslagneming, woonverzekering die de debiteur misschien niet heeft betaald om zijn eigendom te dekken, enz.)

Voorbeeld: Je leent 200.000 euro om een huis te kopen, de hypotheek zal dus 220.000 euro bedragen (het bedrag van de lening + 10% van de accessoires). 

De aktekosten worden dus berekend op 110% van het geleende bedrag.

De hypotheek, een zaak voor de notaris

Een lening is een overeenkomst tussen een schuldeiser en een schuldenaar en moet, aangezien het om onroerend goed gaat, notarieel worden verleden.

Een van de taken van de notaris is na te gaan of het onroerend goed niet reeds het voorwerp is van een andere hypotheek.

5 rode monopolyhuisjes naast elkaar op een houten ondergrond

Het vestigen van een lening brengt hypotheekkosten met zich mee van 0,30% van het bedrag van het kapitaal en toebehoren.

Voorbeeld: Als het bedrag 175.000 euro is, bedragen de hypotheekkosten 525 euro. Deze kosten moeten bij het ondertekenen van de akte aan de notaris worden betaald.

Ben je van plan een huis te kopen? Maak een simulatie van je  hypotheek met Immoweb by KeytradeBank.

Wordt de hypotheek automatisch opgeheven zodra de hypothecair krediet is afbetaald?

Nee. Ongeacht de duur van de hypothecair krediet, wordt een hypotheek op je woning ingeschreven voor een periode van 30 jaar. Na deze periode verdwijnt het zonder dat enige actie hoeft ondernomen te worden.

Het is ook mogelijk om een hypothecaire lening vervroegd te beëindigen, bijvoorbeeld wanneer je je huis verkoopt voordat de hypotheek afloopt. Dit staat bekend als “het vrijgeven van de hypotheek”.

Kwijtschelding van de hypotheek

Wanneer het hypothecair krediet is afbetaald en de eigenaar het huis wil verkopen of een nieuwe hypotheek wil nemen, moet hij of zij van de bank een kwijtschelding van de hypotheek krijgen. Als er geen schulden zijn bij de schuldeiser, is dit een relatief eenvoudig proces. De kwijtschelding van de hypotheek is een notariële akte en brengt derhalve kosten voor de aanvrager mee. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de hypotheek.

Wat is een hypotheekoverdracht?

Moderne open keuken in blauwe tinten.

Je verkoopt huis A vóór het einde van de hypotheek en wilt huis B kopen, waarvoor je opnieuw een hypotheek zult moeten nemen. Je zal dus theoretisch een vrijgave vergoeding moeten betalen voor het eerste huis en opzetkosten voor het tweede huis.

Een hypotheek overzetten is een goede fiscale zet

Om deze fiscale lasagne te vermijden, die de handen van een eigenaar bijna zou binden aan het eerste onroerend goed dat hij heeft gekocht, heeft de wetgever de mogelijkheid voorzien om het hypothecair krediet van huis A over te dragen naar huis B. 

Dit is echter een notariële akte die kosten met zich meebrengt, maar deze zijn veel lager: geen herbeleggingsvergoeding, geen registratierechten voor de annulering van de oude lening, de schuldsaldoverzekering blijft geldig en geen registratierechten op de nieuwe lening.

Een overdracht en een nieuwe hypotheek

Indien het bedrag dat je leent om onroerend goed B te kopen groter is dan het kredietbedrag dat je werd toegekend om onroerend goed A te kopen, zal het mogelijk zijn de hypotheek met betrekking tot het oude krediet over te dragen en een nieuwe lening te creëren om het nieuwe krediet te dekken.

Pas op! Deze overdracht van lening is alleen mogelijk indien hypotheek B wordt afgesloten bij de financiële instelling waar hypotheek A reeds is ingeschreven.

Indien je je in deze situatie bevindt, aarzel dan niet om je notaris om advies te vragen.

Wat wordt bedoeld met “rangorde bij een hypotheek”?

 Rimpelingen in het water creëren kleine golven

De rangorde bij een hypotheek verwijst naar de volgorde waarin schuldeisers kunnen worden gedagvaard in geval van wanbetaling door de schuldenaar. In eerste rang staat de financiële instelling die je een hypotheek toekent, wat garandeert dat zij voorrang heeft op alle andere.

Als je vervolgens een andere lening aanvraagt wanneer de eerste niet is terugbetaald, is je nieuwe kredietgever de op een na belangrijkste, dus in tweede rang. Het spreekt voor zich dat des te verder je van de eerste rang afstaat, hoe groter het risico is om geld uit te lenen.

Wat is het hypotheekmandaat?

De bank die je een lening geeft, hoeft geen hypotheek op je huis te eisen. Als de bank vertrouwen heeft in je vermogen om de lening terug te betalen, kan zij in theorie genoegen nemen met een hypotheekmandaat.

In dit geval wordt er geen inschrijving gedaan bij het hypotheekkantoor, wat een besparing tot enkele duizenden euro’s kan betekenen.

Je moet je er echter van bewust zijn dat de bank het recht heeft om dit mandaat om te zetten in een hypotheek indien zij aan je kredietwaardigheid begint te twijfelen. Je zal dan hogere registratierechten voor hypotheken moeten betalen dan je zou hebben betaald toen je je eigendom kocht.

Vanuit fiscaal oogpunt moet je weten dat je alleen kan profiteren van de aftrek van het geleende kapitaal en de rente als de hypotheek is ingeschreven.

Klaar om een woning te kopen?

Gebruik de online hypotheeksimulator. Dien dan je aanvraag in met slechts een paar klikken.

DOE EEN SIMULATIE

Meer artikelen