lucht vol oranje regenschermen
Leestijd: 5 min

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Wat dekt de schuldsaldoverzekering en wanneer is ze van toepassing? De schuldsaldoverzekering van een hypotheeklening (of SSV) dekt het risico op overlijden van één van de kredietnemers voor het einde van de terugbetaling. Wanneer er een overlijden plaatsvindt, betaalt de verzekering de lening volledig of gedeeltelijk terug in functie van het verzekerde gedeelte.

Een schuldsaldoverzekering en een hypotheeklening gaan vaak samen. Maar waaruit bestaat de schuldsaldoverzekering precies?

Waarom moet je een schuldsaldoverzekering nemen? 

De SSV biedt een garantie op terugbetaling aan de bank met betrekking tot de hypotheeklening die ze heeft verstrekt, maar ze beschermt ook en vooral de nabestaanden van de overledene. Dankzij het uitgekeerde kapitaal zien ze zich niet verplicht om hun woning te verlaten omdat de lening voor hen te zwaar is geworden. DE SSV is dus een vorm van levensverzekering.

Wat zijn de verschillende SSV-formules?

Meestal worden er drie schuldsaldoverzekeringsformules voorgesteld:

De schuldsaldoverzekering 50% + 50%

Deze formule dekt elke verzekerde voor de helft van de lening. Bij overlijden van één van de partners van het koppel betaalt de verzekering 50% van de lening terug. Als het inkomen van de beide partners min of meer gelijklopend is, kan deze optie worden overwogen. Maar bepaalde vaste kosten zijn er altijd, ook als men alleen leeft. Dat is bijvoorbeeld zo voor verwarmings- of elektriciteitsfacturen. Je moet er dus rekening mee houden op het moment waarop je de schuldsaldoverzekeringsformule kiest.

De schuldsaldoverzekering 100% + 100%

Deze formule biedt een volledige kredietbescherming bij overlijden van één van de beide partners. De lening wordt terugbetaald en de overblijvende partner moet niets meer betalen. Dit type van verzekering is natuurlijk duurder dan de dekking 50-50, maar ze biedt het voordeel van gemoedsrust. Wie door ziekte wordt getroffen, hoeft niet langer te vrezen dat zijn/haar gezin het moeilijk zal krijgen om de hypotheeklening af te lossen.

Lintmeter, gouden schaar en klosje oranje garen

De schuldsaldoverzekering op maat

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden een formule op maat aan. Ze is gebaseerd op ieders inkomen en ieders capaciteit om de lening alleen af te lossen.

Voorbeeld:

Een koppel lost maandelijks 1500 euro af in het kader van een hypotheeklening en kan rekenen op een maandinkomen van 5200 euro: 3000 euro voor A, 2.200 euro voor B. 

Het is dus denkbaar dat A zich verzekert tegen 65% en B tegen 35%. 

Bij overlijden van A, zal B dus 525 euro per maand moeten aflossen.

Bij overlijden van B, zal A 975 euro per maand moeten aflossen.

Deze bedragen zijn theoretisch, want bij overlijden bestaat de tussenkomst van de verzekeraar erin om het kapitaal uit te keren aan de begunstigden.

Ik ben nog jong, moet ik echt een schuldsaldoverzekering afsluiten?

Als je op de leeftijd van 25 jaar een huis of een appartement koopt met een hypotheeklening met een looptijd van 20 jaar, kun je ervan uitgaan dat er veel kans is dat je lang genoeg leeft om de lening af te lossen. Statistisch gezien is dat waar. Toch is niemand helemaal gevrijwaard tegen een ongeval of ziekte. De wetenschap dat de toekomst van je gezin verzekerd is als die omstandigheden zich voordoen, zorgt voor een grote geruststelling. Ook als je jong bent, is de gemoedsrust die een SSV oplevert, niet te onderschatten.

Is een schuldsaldoverzekering verplicht?

Neen, maar het is een eis van de bank in de meeste gevallen, want ze biedt haar de garantie op terugbetaling. 

Over het algemeen legt de bank op dat de woning minstens voor 100% wordt verzekerd, verdeeld over alle kopers. 50-50, 60-40, aan jou om de verdeling te bepalen in functie van jouw persoonlijke situatie.

Als je een woning alleen aankoopt en als je geen kinderen hebt, kun je eraan denken om af te zien van een SSV. Bij overlijden zal de bank dan haar geld terugkrijgen door de woning te verkopen.

Ben ik verplicht om me te verzekeren bij de bank die mijn hypotheeklening heeft verstrekt?

Absoluut niet. Het staat je vrij om je te verzekeren bij de instelling van jouw keuze. Soms kan de combinatie van een hypotheeklening en een schuldsaldoverzekering bij één enkele instelling een korting op de rentevoet opleveren.

Je kunt ook de concurrentie laten spelen en nadien bepalen of het interessanter is om een korting op de rentevoet te bekomen of een minder dure verzekeringspremie elders. Rekenen maar!

Als je kiest voor de hypotheeklening van Immoweb die wordt aangeboden in samenwerking met Keytrade Bank, heb je alle vrijheid inzake de keuze van je verzekeraar en is er geen enkele impact op de voorgestelde rentevoet.

Ontdek de nuttige verzekeringen wanneer je een woning aankoopt.

Is een schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar in België?

In Wallonië is de SSV fiscaal aftrekbaar mits er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden:

  • De SSV afsluiten vóór 65 jaar
  • Het moet gaan om een individueel contract
  • Je moet eigenaar zijn van het gebouw waarvoor je je verzekert
  • Je contract moet een periode van minstens 10 jaar dekken
  • Je premie moet worden betaald tijdens het jaar waarvoor je wilt genieten van dit fiscaal voordeel

Je schuldsaldoverzekeringspremie aftrekken is echter niet noodzakelijk een goed idee. Bij overlijden zal het kapitaal dat aan de nabestaande wordt uitgekeerd, dan immers worden belast.

Als het je bedoeling is om zoveel mogelijk geld na te laten aan je nabestaanden, is het beter om je schuldsaldoverzekeringspremies niet af te trekken.

In Brussel en in Vlaanderen is de schuldsaldoverzekering niet aftrekbaar.

Wat zijn de elementen die het bedrag van de premie ongunstig beïnvloeden?

  • De leeftijd

Hoe ouder je bent op het ogenblik van het afsluiten van een hypotheeklening, hoe groter het risico op overlijden voor het einde van de aflossingstermijn. Het toekennen van een hypotheeklening op 25 jaar aan iemand van 50 jaar houdt een groter risico in voor de bankinstelling dan het verstrekken van een lening aan iemand van 30 jaar. Het bedrag van de verzekeringspremie evolueert dus in stijgende zin naarmate men ouder wordt.

  • De gezondheidstoestand en de medische voorgeschiedenis

Om je een aanbod te doen voor een schuldsaldoverzekering, zal je verzekeringsmaatschappij je meestal vragen om een medische vragenlijst in te vullen. Als je een chronische aandoening hebt (diabetes, ziekte van Crohn, enz.), moet je misschien een premietoeslag betalen. Vertel geen leugens. Als je verzekering na je overlijden ontdekt dat je bepaalde belangrijke informatie over je gezondheidstoestand hebt achtergehouden, zal ze wellicht weigeren om tussen te komen.

Decor van lego met Darth Vader die een rolstoel voortduwt voor een stormtrooper die zijn helm heeft afgezet
  • De looptijd en het bedrag van de lening

Hoe hoger het bedrag van je hypotheeklening en hoe langer de aflossingstermijn, hoe hoger je verzekeringspremie.

  • De opsplitsing van de premiebetaling

Je kunt beslissen om je schuldsaldoverzekeringspremie in één keer te betalen of om de betaling op te splitsen (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks). Als je de middelen hebt, heeft de keuze voor een eenmalige betaling vooraleer het contract in werking treedt een gunstige impact op het totale bedrag van de premie.

Kan ik mijn SSV opzeggen?

Absoluut. Maar aangezien je je ten overstaan van je bank hebt verbonden tot het afsluiten van een schuldsaldoverzekering, moet je bepaalde voorwaarden naleven om onaangename verrassingen te vermijden.

Net zoals om het even welke verzekering, kan ook deze verzekering jaarlijks worden opgezegd. Je moet dan je verzekeraar op de hoogte brengen met een aangetekende brief, en dit drie maanden voor de vervaldag. Dit heet afkoop.

De valstrikken die je moet vermijden wanneer je een schuldsaldoverzekering opzegt

Als je voordelen hebt genoten (zoals een interessantere rentevoet) bij je bank omdat je een hypotheeklening combineerde met een SSV, loop je het risico om die voordelen kwijt te spelen en moet je waarschijnlijk uitstapkosten betalen. Houd er rekening mee bij de simulatie van je schuldsaldoverzekeringspremie als je kiest voor een formule die a priori goedkoper is.

Als je ervoor hebt gekozen om te profiteren van een fiscale aftrek voor je schuldsaldoverzekering, zul je met terugwerkende kracht worden belast tegen een tarief van 33% + een gemeentebelasting.

Klaar om jouw vastgoedproject te starten?

Gebruik onze online simulatietool om jouw lening te berekenen en krijg direct onze beste rente, zonder onderhandeling. Vraag hierna jouw lening in een paar klikken aan.

DOE EEN SIMULATIE

Meer artikelen