Person signing documents, mandatory certificates when selling your home.
Leestijd: 2 min

Verplichte attesten bij de verkoop van je woning

De verkoop van een woning brengt niet alleen opknapwerk, maar ook papierwerk met zich mee. Als eigenaar moet je verplicht een aantal attesten kunnen voorleggen. De juridisch adviseur van Immoweb geeft je graag een woordje uitleg.

“Verkopers denken soms dat de administratie bij de verkoop van een woning pas start op het moment dat de deal rond is, en het compromis en de notariële akte getekend worden. Bij de verkoop van je huis of appartement moet je echter nog heel wat andere attesten kunnen voorleggen.”

Over welke attesten hebben we het dan?

“Als verkoper ben je wettelijk verplicht om vanaf de start van de verkoop in het bezit te zijn van zeven documenten: het bodemattest, het stedenbouwkundig uittreksel, het keuringsattest van de elektrische installatie, het energieprestatiecertificaat, het postinterventiedossier, het kadastraal plan en de gegevens rond overstromingsgevoeligheid.”

Laten we beginnen met het energieprestatiecertificaat en het keuringsattest van de elektrische installatie.

“Dat zijn de attesten die het best bekend zijn bij verkopers. Het energieprestatiecertificaat, of kortweg EPC, bevat een score die aangeeft hoe energiezuinig je pand is. Dit certificaat wordt uitgereikt door een specialist. De volledige lijst van erkende keurders vind je op de website van de Vlaamse overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Waalse overheid. Het attest voor de elektrische installatie wordt opgesteld door een erkende keurder uit de lijst van de FOD Economie. Wordt je installatie afgekeurd, dan moet er binnen de 18 maanden na verkoop, een nieuwe keuring gebeuren.”

Het stedenbouwkundig uittreksel en het postinterventiedossier hebben meer te maken met bouw zelf?

“Dat klopt. Het stedenbouwkundig uittreksel vertelt de meest recente stedenbouwkundige bestemming van een pand. In dit document vind je bijvoorbeeld ook informatie over eventuele bouwovertredingen. Informatie over het perceel waarop de woning staat, vind je daar niet in terug, dat staat in het kadastraal plan. Het postinterventiedossier wordt dan weer opgesteld als de woning verbouwd werd, zodat men kan achterhalen hoe de structuur werd aangepast en welke materialen er gebruikt werden.”

Blijven dan nog over: het bodemattest en de gegevens rond overstromingsgevaar.

“Inderdaad. Een bodemattest is verplicht omdat de nieuwe eigenaars van je woning op de hoogte moeten zijn van een eventuele bodemverontreiniging. Hetzelfde geldt ook voor overstromingsgevaar. Potentiële kopers moeten weten of het pand dat ze overwegen te kopen al dan niet in overstromingsgebied ligt.”

De verplichte attesten in een notendop

AttestWaar te verkrijgen
Energieprestatiecertificaat Bij een erkend keurder
Keuring elektrische installatieBij een erkend keurder
Bodemattest Bij de OVAM
Kadastraal planBij het kadaster
Stedenbouwkundig uittrekselOp het omgevingsloket
Gegevens over overstromingsgevaarBij het geopunt
Postinterventiedossier Bij de aannemer of architect die de werken heeft uitgevoerd

Elk verkoopproject begint met een correcte schatting

Schat online de waarde van jouw woning met het schattingstool. Snel en efficiënt!rnrn

Gratis schatting

Meer artikelen