Person signing documents, closing the sale with a watertight compromise.

Sluit de verkoop af met een waterdicht compromis

Onderhandelingen afgerond? De verkoop wordt helemaal officieel na de ondertekening van enkele documenten. We geven je graag meer info over het compromis en wijzen je op enkele belangrijke aandachtspunten.

Het compromis is een belangrijk document bij de verkoop: bij het ondertekenen ervan wordt vaak ook een voorschot ter waarde van 10% van de verkoopprijs betaald. Liet je je woning door een makelaar verkopen, dan zal hij het opstellen en het ondertekenen van het compromis voor zijn rekening nemen. Verkocht je je woning uit de hand, neem dan zeker contact op met een notaris om er voor te zorgen dat alle wettelijke verplichtingen gerespecteerd worden.

Wat staat er in een compromis?

Een compromis moet zo volledig mogelijk zijn en bevat zeker volgende basisgegevens:

 • De identiteit en het statuut van de verkoper
  Is de verkoper de enige eigenaar? Is hij meerderjarig? Is er eventueel sprake van een faling? …
 • De identiteit en het statuut van de koper
  Koopt de koper voor eigen rekening of in naam van een derde partij? …
 • Een gedetailleerde beschrijving van het gebouw
  Waar bevindt de garage zich? Zijn er erfdienstbaarheden, zoals een recht van doorgang? In welke staat is het gebouw? …
 • De prijs
  Tegen welke prijs wordt het gebouw verkocht? Hoeveel bedraagt het voorschot? Welke betalingswijze werd er afgesproken? …
 • De datum waarop de officiële verkoopakte ondertekend wordt

Enkele belangrijke aandachtspunten

 • Een compromis is definitief
  Soms wordt een compromis omschreven als ‘een voorlopige verkoopakte’. Deze term is misleidend: een compromis dat bovenstaande gegevens bevat en door beide partijen ondertekend wordt, is bindend – zelfs als je nadien nog een hoger bod krijgt.
 • Een compromis kan opschortende voorwaarden en opties bevatten
  Enige uitzondering op bovenstaande regel: een compromis is definitief, tenzij er opschortende voorwaarden toegevoegd worden. Een vaak voorkomende opschortende voorwaarde is dat de verkoop enkel kan doorgaan als de koper een hypothecaire lening toegekend krijgt. Een opschortende voorwaarde is meestal beperkt in de tijd en de verkoper kan een schadevergoeding vragen als de verkoop toch niet doorgaat, om lichtzinnige koopbeloftes te vermijden.
 • Bedenktijd
  Als één van de twee partijen bedenktijd wil en de andere partij aanvaardt die vraag, dan kan deze optie aan het compromis toegevoegd worden. Tijdens die bedenktijd mag de verkoper de woning niet aan een andere koper verkopen en mag de koper zijn bod niet terugtrekken.
 • Er mag maximaal 4 maanden zitten tussen het compromis en de verkoopakte
  Volgens de wetgeving rond registratierechten moet een verkoopovereenkomst binnen de 4 maanden geregistreerd worden en moeten de rechten betaald zijn. De periode tussen compromis en notariële akte mag natuurlijk ook korter zijn, maar hou er rekening mee dat de notaris een minimale tijd nodig heeft om alle administratieve formaliteiten te vervullen.

Vertrouw op een specialist voor je compromis

Het is belangrijk dat een compromis een waterdicht document is, zodat je na de verkoop niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Neem je liever geen risico? Laat het aan een vastgoedmakelaar over.

Vind een makelaar in jouw buurt

Meer artikelen