Leestijd: 3 min

Vier op tien huurders willen naar het platteland

Het aandeel Belgen die een woning huren in plaats van kopen, is gevoelig gestegen. In 2018 gaf 74 procent van de respondenten aan dat ze eigenaar waren van een huis of appartement, drie jaar later is dat cijfer gezakt tot 61 procent. Dat blijkt uit een omvangrijke bevraging van vastgoedplatform Immoweb. Bovendien zijn 9 op 10 huurders van plan om binnen dit en twee jaar te verhuizen. Opvallend hierbij is de vlucht van het centrum richting platteland. Vier op tien wil richting meer groen en ruimte.

Huurmarkt groeit

Vorig jaar deed Immoweb een bevraging bij 5443 respondenten. In vergelijking met de vorige bevraging in 2018 valt op dat significant meer Belgen huren dan vroeger. Toen gaf 74 procent van de respondenten aan dat ze eigenaar waren van een huis of appartement, drie jaar later is dat cijfer gezakt tot 61 procent. Een daling van 13 procentpunten is niet onaanzienlijk, maar interne data van Immoweb onderschrijven die vaststelling: tussen januari en december 2021 steeg het aantal zoekopdrachten naar huurpanden met maar liefst 6 procent.

Vlucht naar platteland doet prijzen stijgen

Wellicht speelt er een corona-effect bij een andere belangrijke trend die uit de enquête van Immoweb naar voor komt, en die zich in de komende jaren door zal zetten: de vlucht naar het platteland.

De Belg heeft de naam honkvast te zijn, maar de enquête van Immoweb schetst een ander beeld: liefst negen op de tien huurders antwoorden positief op de vraag of ze in de toekomst nog wil verhuizen. De termijn die ze in gedachten hebben, bedraagt gemiddeld twee jaar.

Daarnaast zou 42% van de Belgische huurders willen verhuizen naar het platteland. Momenteel woont 20 procent van de Belgische huurders daar. Het valt ook op dat die drang naar het platteland erg verschillend is in Brussel (19 procent), Vlaanderen (36 procent) en Wallonië (59 procent). Ook opvallend: slechts 14% wil verhuizen naar het stadscentrum, hoewel 38 procent van de respondenten daar momenteel woont.

De resultaten van deze bevraging bevestigen de trend die de Immoweb Prijsmeter eind vorig jaar aan het licht bracht op basis van de Immoweb Prijsmap: de waarde van woningen in de plattelandsgebieden stijgen sterker dan de prijzen in de meer verstedelijkte gebieden.

Piet Derriks, managing director van Immoweb: De uitgesproken verhuisbehoefte toont dat er de komende jaren veel staat te gebeuren op de Belgische vastgoedmarkt. Dat een groot deel van de Belgische huurders de wens koestert om liever vroeger dan later naar het platteland te verhuizen, doet praktische vragen rijzen. Heel concreet is het de vraag welke impact de betonstop of bouwshift zal hebben op het vastgoedaanbod en dus ook de prijzen op het platteland.”

Huurders zijn 3x minder gelukkig

Als huurders gevraagd wordt waarom ze huren en niet kopen, valt het vaakst te horen dat kopen simpelweg te duur is. Het valt niet uit te sluiten dat de aanslepende covid-19-pandemie en de daarbij horende onzekere economische situatie bijdragen aan deze shift. En denk daarbij ook aan de prijsstijging va het vastgoed voor koopwoningen.  Die verschuiving blijft overigens niet zonder gevolgen: het aandeel van hun inkomen dat eigenaars besteden aan wonen (21,7%) ligt lager dan bij huurders (31,5%). En de gemiddelde gelukscore van eigenaars is bijna drie keer zo hoog als die van huurders: 61% van de eigenaars geeft een positief antwoord op de vraag hoe ze zich in hun woning voelen, bij huurders is slechts 22% van de antwoorden positief. De belangrijkste reden hiervoor is dat huurders hun woonst als te klein ervaren.

Meer artikelen