Gesponsord

De zoektocht naar het juiste verwarmingssysteem doet heel wat vragen rijzen bij iedereen die in vastgoed wil investeren in België. Er bestaan diverse selectiecriteria op vlak van prijsverschil, milieu-impact en aanbevolen onderhoud. Wij helpen u in uw zoektocht naar het systeem dat het beste past bij uw behoeften.

Centrale verwarming op stookolie, klassiek maar efficiënt?

In België is stookolie, na gas, de meest gebruikte verwarmingsbrandstof. Na de financiering van de installatie van een verwarmingsketel en een tank voor de opslag van uw stookolie, moet u elk jaar het verplichte onderhoud uitvoeren.

 Dit verwarmingssysteem biedt meerdere voordelen:

 • Rendement: stookolieverwarming biedt een van de beste rendementen op de energiemarkt. Bovendien kan men met een condensatieketel tot 30% meer energie besparen dan met een conventionele ketel.
 • Veiligheid: stookolie is een van de veiligste brandstoffen. Zolang de stookolie niet warmer wordt dan 55 °C, is er geen brandgevaar.
 • Toegankelijkheid: voor verwarming met stookolie is er geen aansluiting nodig (in tegenstelling tot gas). Bovendien zijn er veel leveranciers beschikbaar en is het voor consumenten gemakkelijk om van leverancier te veranderen. U kunt ook geld besparen op het vullen van uw tank door deel te nemen aan groepsaankopen voor stookolie.
 • Levensduur van de installatie: de gemiddelde levensduur van een stookolieketel bedraagt 25 jaar. Indien u deze regelmatig onderhoudt, kan uw tank veel langer meegaan.

Er zijn echter ook enkele nadelen:

 • Initiële investering: de installatie van de verwarmingsketel en de tank is duur. Afhankelijk van het type ketel, kunt u zich verwachten aan een bedrag tussen € 2000 en € 7000. Voor een tank variëren de prijzen tussen € 1500 en € 4500, in functie van de capaciteit.
 • Benodigde ruimte: u moet over voldoende ruimte beschikken voor de installatie van de tank.
 • Milieu-impact: aangezien het om een fossiele brandstof gaat, is deze schadelijk voor het milieu en stoot hij aanzienlijke hoeveelheden CO2 uit.
 • Onderhoud: in België is het verplicht om uw verwarmingsketel jaarlijks door een erkend verwarmingsinstallateur te laten keuren.
 • Brandstofprijs: de prijs varieert elke dag in functie van de beurskoers. Het is belangrijk om de stookolieprijscurve te volgen om zo uw stookolie tegen de beste prijs te bestellen.

Pellets, een ecologisch alternatief?

Pellets resulteren uit het samenpersen van houtspaanders en zaagsel. De keuze voor deze brandstof biedt tal van ecologische, esthetische en economische voordelen. Het vereist de installatie van een pelletketel en een silo om de pellets op te slaan.

Pelletverwarming biedt de volgende voordelen:

 • Natuurlijk product: door zijn samenstelling en de technologie die wordt gebruikt om de pellets te vervaardigen, is dit één van de meest ecologische en milieuvriendelijke energiebronnen
 • Lokaal product: België produceert elk jaar ongeveer 650.000 ton pellets uit de recycling van houtafval afkomstig van Belgische zagerijen. Verwarmen met pellets betekent dus ook de lokale economie steunen door te kiezen voor leveranciers uit onze regio.
 • Proper product: in tegenstelling tot hout komt er bij pellets zeer weinig as vrij (minder dan 0,7 %).
 • Stabiele prijs: de prijs van deze brandstof varieert weinig in vergelijking met andere verwarmingsbronnen.

Ondanks al deze voordelen heeft pelletverwarming ook zijn nadelen:

 • Opslagruimte: er is ruimte nodig om de silo of pallets met pellets op te slaan.
 • Onderhoud: uw verwarmingsketel moet jaarlijks worden onderhouden.
 • Investering: de kosten voor de installatie van de verwarmingsketel gaan gepaard met een aanzienlijke investering (minstens € 10.000).

Warmtepomp, kiezen voor een niet-fossiele energiebron?

In België wint de elektrische warmtepomp aan populariteit. Het gebruik ervan vermindert de consumptie van fossiele brandstoffen vermits er beroep wordt gedaan op energie afkomstig van de zon, de aarde, het grondwater of de lucht, waardoor de warmtepomp dus milieuvriendelijk is.  

De warmtepomp biedt meerdere voordelen:

 • Moduleerbaar aspect: Sommige modellen zijn omkeerbaar en kunnen ook uw huis verkoelen tijdens warme periodes.
 • Ecologisch aspect: zoals hierboven vermeld, is dit systeem zeer milieuvriendelijk.
 • Praktisch aspect: de warmtepomp heeft geen opslagruimte voor brandstof nodig.

De nadelen?

 • Elektriciteitsverbruik: de elektriciteitsprijzen stijgen voortdurend. Het is dus veel interessanter om een warmtepomp te installeren wanneer u fotovoltaïsche panelen bezit om het elektriciteitsverbruik te compenseren.
 • Lawaai: afhankelijk van het model kunnen sommige warmtepompen geluidshinder veroorzaken.
 • Investering: de aankoopprijs van een warmtepomp brengt een extra investering van 50 tot 100 % met zich mee, in vergelijking met een gas- of stookolieketel.

Is gasverwarming dan de gemakkelijke keuze?

Gas is het meest gebruikte verwarmingssysteem in België. Het vereist de installatie van een verwarmingsketel alsook de aansluiting op het distributienetwerk. Als uw huis niet op het netwerk kan worden aangesloten, is het ook mogelijk om een propaantank te laten installeren.

De voordelen zijn de volgende:

 • Praktisch: als u op het gasnet kunt worden aangesloten, heeft dit systeem geen opslag nodig.
 • Efficiënt: gasverwarming is zeer energie-efficiënt, vooral met condensatieketels.
 • Onderhoudsfrequentie: de verplichte keuring van uw installatie moet om de twee jaar worden uitgevoerd, in tegenstelling tot één keer per jaar voor verwarming op stookolie.

Aan de andere kant heeft dit systeem de volgende nadelen:

 • Prijs: net als bij stookolie verandert de gasprijs het hele jaar door. Het is derhalve aanbevolen om de prijsveranderingen te volgen. U hebt echter de mogelijkheid om deel te nemen aan een groepsaankoop voor gas om te besparen op uw brandstofaankoop.
 • Milieu-impact: als fossiele brandstof stoot gas een aanzienlijke hoeveelheid broeikasgassen uit.
 • Installatie: gasverwarmingssystemen moeten worden aangesloten op het distributienetwerk. De installatie van een propaantank biedt echter een alternatief.

 

Hoe zit het met de andere verwarmingssystemen?

Naast de hierboven geanalyseerde verwarmingssystemen zijn er nog andere centrale verwarmingssystemen die wij omwille van hun nadelen minder aanbevelen:

 • Houtverwarming: deze energiebron is meer geschikt als aanvullende verwarming. Ze vereist immers een grotere opslagruimte. Er komt ook meer as vrij dan bij pellets, alsook een aanzienlijke hoeveelheid fijn stof.
 • Microwarmtekrachtkoppelingsketel: de installatie ervan gaat gepaard met een budget tussen € 10.000 en € 20.000, waardoor deze verwarmingsinstallatie bij een van de duurste installaties op de markt hoort.
 • Hybride verwarming: deze systemen brengen hogere kosten voor periodiek onderhoud met zich mee vanwege de complexiteit van de toestellen.

Naast uw centrale verwarming kunt u ook investeren in een aanvullende verwarming. Hierbij wordt een toestel aangeschaft dat een meer specifieke ruimte van het huis verwarmt. Het toestel kan verschillende energievormen gebruiken zoals elektriciteit, pellets, gas of stookolie.

Voordelen van aanvullende verwarming:

 • Onafhankelijk: met een aanvullende verwarming kunt u zich verwarmen zonder dat het centrale verwarmingssysteem opnieuw moet worden opgestart, bijvoorbeeld bij een tijdelijke daling van de temperatuur.
 • Spontaan: u kunt zeer snel de gewenste ruimte verwarmen.
 • Zuinig: u kunt het brandstofverbruik van het toestel gemakkelijk regelen.

Nadelen van aanvullende verwarming:

 • Risico op ongevallen: door de directe aanwezigheid in uw leefruimte kan de aanvullende verwarming ongevallen zoals brandwonden of huisbrand veroorzaken.
 • Beperkt: zoals de naam al doet vermoeden, wordt aanvullende verwarming gebruikt als aanvulling op uw centrale verwarming en zal deze dus geen grote ruimtes efficiënt kunnen verwarmen.

Wat moet ik nu dan kiezen?

Wel, het hangt allemaal af van uw budget, uw type woning en uw bezorgdheid om het milieu.

Als u in een huis woont met een opslagruimte voor brandstof, dan raden wij u aan om te investeren in een stookolieketel of een pelletketel. De gasprijzen blijven immers sterk stijgen en het is moeilijk te voorspellen of zij zich in de toekomst op een aantrekkelijk niveau zullen stabiliseren.

Wat de warmtepomp betreft, raden wij u aan om deze te overwegen als u van plan bent te investeren in een systeem met fotovoltaïsche panelen, vanwege het hoge elektriciteitsverbruik.

Zoekt u de beste oplossing om uw woning te verwarmen?

Groupasol helpt u om uw energie aan lage prijs aan te kopen.

Ontdek onze dienstverlening

Meer artikelen