Witte mappen met blaadjes
Leestijd: 2 min

Enkele basisprincipes van de huurovereenkomst onder loep

Een huurovereenkomst is de beste manier om huurder en verhuurder te beschermen. Een waterdicht opgesteld contract zorgt ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan tijdens of na de huurperiode. De wetgeving over deze materie wijzigt echter snel. Tijd om enkele basisprincipes toe te lichten.

Welke soorten huurovereenkomsten bestaan er?

Vergeet de klassieke 3-6-9-huurovereenkomsten. Vanaf nu bestaan er enkel nog overeenkomsten van korte of lange duur:

  • Een huurcontract van drie jaar of minder is vanaf nu een huurovereenkomst van korte duur. Zonder akkoord vooraf mogen noch de huurder noch de verhuurder deze overeenkomst vervroegd beëindigen.
  • Een huurcontract van meer dan drie jaar heet vanaf nu een huurovereenkomst van lange duur. Een dergelijke overeenkomst wordt automatisch beschouwd als een overeenkomst van negen jaar, zelfs als ze voor een kortere periode werd afgesloten.

Kan je huurder het contract vroegtijdig stopzetten?

Bij een huurovereenkomst van negen jaar mag een huurder op elk moment een einde maken aan de huur, op voorwaarde dat hij een vooropzeg van drie maanden respecteert. Hij zal dan een schadevergoeding moeten betalen van maximaal drie maanden, afhankelijk van het moment van vooropzeg. Zorg er wel voor dat je als verhuurder de huurovereenkomst laat registreren! Als een huurovereenkomst niet geregistreerd werd, dan kan een huurder je woning op elk moment verlaten, zonder een schadevergoeding te betalen.

Kan je als verhuurder de overeenkomst opzeggen?

Op het einde van elke driejaarlijkse huurperiode mag je als eigenaar van het huis of appartement het contract opzeggen zonder verantwoording te moeten afleggen. Je moet de huurder hier wel minstens zes maanden op voorhand van op de hoogte brengen. Een stopzetting van het huurcontract kan ook wanneer je zelf in de woning gaat wonen of als je er grote renovatiewerken wil uitvoeren.

Wat als je huurder overlijdt?

Bij het overlijden van de huurder blijft de huurovereenkomst doorlopen.  Op dat moment gaan alle verplichtingen verbonden aan het contract over op de erfgenamen van de overleden huurder. Zij zijn op dat moment verantwoordelijk voor de betaling van de huur, het correct opzeggen van het huurcontract …

Wat is het belang van een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een document dat een gedetailleerde omschrijving van de staat van de woning bevat. Aan de hand van foto’s kan je als verhuurder aantonen welke schade door de huurder veroorzaakt werd. Met een goed opgestelde plaatsbeschrijving, aangevuld met gevalideerde foto’s, kunnen discussies op het einde van de huurovereenkomst vermeden worden.

Meer artikelen