Man en vrouw die praten om een conflict op te lossen
Leestijd: 2 min

Hoe los je een conflict met je huurder correct op?

Bij het verhuren van een woning is een goede relatie met de huurder belangrijk. In vele gevallen lukt dit, maar soms klikt het minder goed. Betwistingen over huurschade of over bijkomende kosten kunnen escaleren. Hoe pak je een conflict met je huurder correct aan?

Bij een huurovereenkomst is het in het belang van zowel huurder als verhuurder dat de verhouding optimaal is. Dreigt er toch een probleem? We geven je graag enkele tips hoe je dit als verhuurder kan aanpakken.

Wees een begripvolle huisbaas

Ontstaat er in de loop van de huurperiode een meningsverschil met de huurder? Probeer met dialoog en een constructieve houding de situatie te ontmijnen. Sta op je rechten als verhuurder, maar wees niet te streng: een ongelukje met schade als gevolg is snel gebeurd.

Spreek duidelijke taal

Blijven de problemen aanhouden? Dan kan je je huurder laten weten dat je geduld niet eindeloos is. Maak een afspraak en leg hem op een beleefde maar duidelijke manier uit waar jouw grenzen liggen. Blijf wel openstaan voor dialoog en luister ook naar de tegenargumenten die je huurder aanbrengt.

Een koppige huurder? Schakel een versnelling hoger

Als jouw huurder zich weinig flexibel opstelt en weigert het probleem op te lossen, dan is het tijd voor een eerste officiële stap. Via een aangetekend schrijven laat je hem weten wat je van hem verlangt en waar het probleem ligt. Mocht het conflict uitmonden in een gerechtelijke procedure, dan wordt die aangetekende brief beschouwd als een officiële ingebrekestelling.

Stap naar de rechtbank

Blijft de betwisting ondanks je eerdere acties bestaan? Neem dan contact op met een advocaat en start de gerechtelijk procedure. De eerste stap is een verzoeningspoging voor de vrederechter. Dit is vrij laagdrempelig, gratis en kan eventueel zonder advocaat doorgaan. Slaagt de verzoening? Dan bepaalt de vrederechter welke afspraken door huurder en verhuurder gerespecteerd moeten worden. Is de verzoeningspoging mislukt? Een gerechtelijke procedure is je laatste mogelijkheid. Probeer deze stap zo lang mogelijk uit te stellen en blijf naar oplossingen zoeken om het conflict op een andere manier op te lossen.

Om jouw leven gemakkelijker te maken en problemen in de toekomst te voorkomen, kan jij overwegen om een huurgarantieverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt tegen onbetaalde huur, huurschade en rechtsbijstandskosten in geval van een huurgeschil.

Meer artikelen