Rechter hamer op houten voet
Leestijd: 2 min

Wat zijn jouw rechten en plichten bij verhuur van een woning?

Net zoals je huurder, heb je ook als eigenaar van een huurwoning rechten en plichten. Het is belangrijk om deze ook in de huurovereenkomst op te nemen. In dit artikel vind je een overzicht van enkele belangrijke aandachtspunten.

We bekijken eerst de rechten van de verhuurder, om daarna enkele plichten toe te lichten.

Je rechten als verhuurder

 • Het innen van huur
  Als verhuurder heb je recht op een maandelijkse huur. Het bedrag werd op voorhand afgesproken met de huurder en staat ook in het huurcontract vermeld. Je mag dit huurbedrag jaarlijks indexeren. Het innen van huur verplicht je niet tot het betalen van de kosten die het normale gebruik van het huis met zich meebrengen, zoals schoonmaakkosten.
 • Het recht op bescherming van de huurovereenkomst en van de huurwoning
  De verhuurder is verplicht om de huurovereenkomst na te leven. Doet hij dit niet, dan heb je als eigenaar het recht om het naleven van het contract af te dwingen via de rechtbank of om de huurovereenkomst stop te zetten. Je huurder moet ook zorg dragen voor de woning die hij van je huurt. Is er schade? Dan is het de huurder die de kosten moet vergoeden. Als verhuurder mag je een huurwaarborg vragen om eventuele schadekosten te dekken.

  Daarnaast kan jij ook een huurgarantieverzekering afsluiten om je te beschermen tegen onbetaalde huur en huurschade.

Je plichten als eigenaar van een huurwoning

 • Het opstellen van een correct huurcontract
  Als eigenaar ben je verplicht om een waterdicht huurcontract op te stellen, waarbij alle rechten en plichten van jezelf en jouw huurder correct vermeld worden. Je moet deze huurovereenkomst registreren bij een registratiekantoor. Als je dit niet doet, dan verlies je een aantal rechten.
 • Het verhuren van woning in goede staat
  Als huurder ben je verplicht om een woning in goede staat te verhuren. Hierbij moet je rekening houden met wettelijke vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Zo moet je woning beschikken over basisvoorzieningen, zoals een keuken, toilet, bad of douche en aansluiting voor drinkbaar water.
  Dit houdt verder ook in dat de kosten van het grote onderhoud en grote herstellingswerken voor jouw rekening zijn. Ook herstellingen als gevolg van normale slijtage en ouderdom moet je zelf betalen.
 • Het voorleggen van een energieprestatiecertificaat
  Als eigenaar van een woning moet je een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen. Dit EPC biedt huurders informatie over de energiezuinigheid van de woning. Dit certificaat blijft maximum tien jaar geldig en wordt opgesteld door een deskundige.
  Een conformiteitsattest is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Dit attest kan je aanvragen bij de gemeente en bevestigt dat jouw woning conform is met de woningnormen.

Meer artikelen