Boeken met vage achtergrond
Leestijd: 2 min

De huurwaarborg van A tot Z

De eigenaar van een woning mag aan de huurders een huurwaarborg vragen. Op die manier dekt hij zich in tegen mogelijke schade die huurders zouden kunnen veroorzaken. Hoe wordt die huurwaarborg samengesteld? Wanneer mag deze waarborg gebruikt worden? En wat gebeurt er op het einde van de huurovereenkomst?

Een huurwaarborg is niet wettelijk verplicht. Het is een recht waarvan de verhuurder gebruik kan maken. Als er een huurwaarborg gevraagd wordt, moet dit ook uitdrukkelijk in de huurovereenkomst vermeld worden.

Om zich verder te beschermen tegen verhuurrisico’s kunnen verhuurders ook een verzekering afsluiten die hen dekt tegen onopzettelijke schade en onbetaalde huur.

Wat is de huurwaarborg?

Het is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract meestal op een geblokkeerde rekening stort. Op het einde van de huurperiode krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle verplichtingen uit het contract nageleefd heeft. Bij huurschade mag de verhuurder de kosten voor de herstellingen afhouden van de huurwaarborg. De huurder kan de huurwaarborg en de intresten of een deel ervan enkel terugkrijgen met een schriftelijk akkoord van de verhuurder.

Hoe kan een huurwaarborg gevraagd worden?

Volgens de wet kan een eigenaar op drie manieren een huurwaarborg vragen:

  • Via een storting op een geblokkeerde rekening (zoals hierboven beschreven)
  • Via een bankwaarborg
  • Via een waarborg van het OCMW

1. Storting op een rekening

Bij deze piste wordt de waarborg via een financiële instelling op een rekening van de huurder gestort. Dit bedrag – dat maximaal drie maanden huur bedraagt – blijft geblokkeerd tot de huurovereenkomst beëindigd wordt. De huurder ontvangt jaarlijks de intrest op dit bedrag.

2. Een bankwaarborg

Een tweede mogelijkheid is een bankwaarborg. Hierbij stort de financiële instelling de waarborg en betaalt de huurder die maandelijks en in maximaal 3 jaar terug. Als tegenprestatie moet de huurder zijn beroeps- of vervangingsinkomen laten storten bij dezelfde financiële instelling. Wanneer de waarborg terugbetaald is, brengt deze intrest voor de huurder op.

3. Een waarborg van het OCMW

Ten slotte is het ook mogelijk een waarborg te betalen via bemiddeling van het OCMW. In dit geval is het het OCMW dat zich garant stelt voor de huurwaarborg.

Het gebeurt regelmatig dat een huurwaarborg cash betaald wordt. Dit is echter niet toegelaten en deze waarborg wordt niet erkend door de Huurwet.

Wat gebeurt er op het einde van de huurperiode?

Op het einde van het huurcontract kan de huurwaarborg enkel teruggeven worden na een schriftelijk akkoord tussen huurder en verhuurder. Hierbij speelt de plaatsbeschrijving van de woning een cruciale rol, aangezien er enkel met dit document kan aangetoond worden of er al schade was bij de start van de huur. Zonder een plaatsbeschrijving kan je als huurder weigeren om de schade te vergoeden.

Lukt het niet om een akkoord te vinden en blijft de discussie tussen huurder en verhuurder duren? Dan is het de vrederechter die beslist of de huurwaarborg al dan niet terugbetaald wordt.

Meer artikelen