Leestijd: 4 min

Huurcontract korte duur vs. lange duur: wat zeggen de regels?

Als huurder heb je verschillende mogelijkheden om een overeenkomst af te sluiten met de verhuurder. Een huurcontract van korte duur is misschien wel de meest gekozen contractvorm. Wat houdt dat precies in? En wat zijn je andere opties?

Welke huurtermijnen bestaan er?

Ook al is de huurwetgeving sinds 2019 een gewestelijke bevoegdheid, toch zijn de gelijkenissen tussen Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog altijd groot.

Zo bestaan er over het algemeen twee soorten van overeenkomsten: een huurcontract van korte duur en eentje van langere duur. In het eerste geval is er sprake van een huurtermijn van maximum 3 jaar en kan je ook een contract afsluiten van 1 jaar of zelfs 6 maanden. Onder een contract van lange duur verstaan we een overeenkomst van meer dan 3 en maximum 9 jaar. Wordt er geen termijn vermeld in het contract, dan geldt er een standaard huurperiode van 9 jaar.

Kan je een huurcontract van korte duur verlengen?

Ja, zolang de totale huurtermijn van dit contract de 3 jaar niet overschrijdt. Hoe vaak je jouw contract mag verlengen, verschilt van gewest tot gewest. In Vlaanderen kan dit maar één keer (bv. 2 jaar + 1 jaar), in Wallonië twee keer en in Brussel zelfs meer dan twee keer.

Huurders die hierna nog verder in de woning willen blijven wonen en geen verdere actie ondernemen of te laat hun contract opzeggen, vallen automatisch onder een huurcontract van lange duur.

En omgekeerd: na een huurcontract van 9 jaar is het ook mogelijk om een huurcontract van korte duur af te sluiten. Dit gebeurt sowieso automatisch wanneer je zelf geen actie onderneemt als huurder.

Kan je ook langer dan 9 jaar huren?

Als je het na een huurcontract helemaal naar jouw zin hebt en de verhuurder heeft geen problemen met een verlengd verblijf, is het mogelijk om jouw woning verder te huren.

In onderling overleg met de verhuurder mag je zelfs een langere huurperiode afspreken dan 9 jaar. Denk aan een huurcontract van 12, 20 of zelfs 25 jaar. Wel moet er àltijd een einddatum vermeld staan in de huurovereenkomst. Een contract van onbepaalde duur is nooit toegelaten.

Een andere optie is een huurcontract voor het leven. In principe loopt dit contract pas af wanneer de huurder overlijdt of wanneer een van beide partijen de overeenkomst wenst te beëindigen. Zowel bij een huurcontract voor meer dan 9 jaar als bij een contract voor het leven moet je door de notaris een officiële akte laten opstellen. 

Voor het vroegtijdig beëindigen van een contract van meer dan 9 jaar gelden dezelfde regels als bij een standaardcontract van 9 jaar, zowel voor de huurder als voor de verhuurder.

Om jouw huurcontract volgens de regels te beëindigen, dien je tijdig een brief van opzegging te versturen naar de verhuurder.

Hoe zet je jouw huurcontract stop?

Op een bepaald moment wens je te verhuizen naar een andere huurwoning of ga je intrekken in je allereerste koopwoning. Hoe sluit je jouw lopende huurcontract volgens de regels af?

  • Huurcontract van lange duur: brief van opzegging sturen naar verhuurder, ten laatste 6 maanden voor het einde van het contract
  • Huurcontract van korte duur: brief van opzegging sturen, ten laatste 3 maanden voor het einde van het contract

Kan je een huurcontract van korte duur eerder dan gepland stopzetten?

In Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het – in tegenstelling tot vroeger – mogelijk om een contract van korte duur vroegtijdig stop te zetten als huurder. Hier komt wel een opzegtermijn van drie maanden bij kijken, net als een te betalen schadevergoeding. Ook de verhuurder, van zijn kant, kan onder bepaalde voorwaarden – waaronder een compensatie voor de huurder – onder de overeenkomst uit. Althans in Brussel en Wallonië, in Vlaanderen is dat niet het geval.

Ook bij een contract voor langere duur mag je als huurder tussendoor jouw contract beëindigen. Daar komen een opzegperiode van 3 maanden en een schadevergoeding bij kijken. Gebeurt de opzeg in het eerste jaar van verhuur, bedraagt de boete 3 maanden huur. In het tweede jaar wordt dat 2 maanden huur, enzovoort. Opzeg na het derde jaar wordt niet meer beboet, de opzegtermijn van 3 maanden blijft wél tijdens elk jaar van het contract gelden.

En ook binnen deze langdurige overeenkomsten mag de verhuurder onder bepaalde voorwaarden beslissen om het huurcontract voortijdig stop te zetten. Bijvoorbeeld wanneer hij de huurwoning wenst te renoveren of zelfs te verkopen.

Eens je jouw gewenste huurwoning hebt gevonden, is het belangrijk om je voldoende te informeren over wat jou als huurder te doen staat. Denk aan de plaatsbeschrijving of het betalen van de huurwaarborg.

Waarop letten bij het aangaan van een huurovereenkomst?

Zo, nu ben je helemaal op de hoogte van de belangrijkste rechten en plichten voor huurder en verhuurder bij huurcontracten van korte duur en van lange duur. Vergeet niet de meest recente huurinfo binnen jouw gewest te raadplegen:

Eens je jouw gewenste huurwoning hebt gevonden, is het belangrijk om je voldoende te informeren over wat jou als huurder te doen staat. Denk aan de plaatsbeschrijving of het betalen van de huurwaarborg. Neem zeker de tijd om onze blogs over het huren van een woning te bekijken.

Start jouw huuravontuur bij Immoweb

Bij Immoweb kan je niet alleen terecht voor alle informatie rond huren, maar heb je ook toegang tot ons actuele aanbod van duizenden huurwoningen. Ga meteen op zoek naar de geschikte woning in jouw regio!

Vind jouw huurwoning op Immoweb!

Meer artikelen