kot huren
Leestijd: 4 min

Kot huren? Stel jezelf eerst deze 4 vragen

Het is beslist: je gaat een kot huren. Tijd om op je eigen benen te staan en je studententijd van zo dichtbij mogelijk te beleven. Maar waar dien je overal rekening mee te houden? Wij lijsten de belangrijkste vragen voor je op.

1. Wanneer start ik mijn zoektocht?

Het academisch jaar start op de meeste plaatsen pas eind september. Tijd genoeg om in de zomer op zoek te gaan naar een kot? We raden je aan om toch niet te lang de kat uit de boom te kijken. Koten die zowel betaalbaar, ruim als goedgelegen zijn, blijven niet lang beschikbaar op de huurmarkt.

Vanaf juli komen er volop koten vrij. De eindejaarsexamens zijn voorbij en heel wat mensen studeren af. Je zoektocht vroeger starten, kan best. Zo beslissen veel studenten rond maart of ze hun huurperiode al dan niet verlengen. De paasvakantie is dus een eerste geschikt moment om rond te kijken.

Hou er wel rekening mee dat er best nog veel vrije koten circuleren die het jaar voordien niet ingevuld geraakten. Met andere woorden: het gaat wellicht niet over koten met een geweldige prijs-kwaliteitsverhouding.

2. Welke opties heb ik?

Een traditioneel kot huren – met een kotbaas of -bazin – behoort zeker tot de mogelijkheden. Maar je kan ook voor een studentenresidentie of gemeenschapshuis kiezen.

In een studentenresidentie of peda leef je niet samen met drie, vijf of zeven kotgenoten, maar met 20, 50 of zelfs meer dan 100 medestudenten. Bekijk het als een verzameling van meerdere koten, met verschillende ontmoetingsruimtes, keukens, doucheruimtes… Bepaalde residenties passen specifieke sociale tarieven toe, bijvoorbeeld wanneer het gezinsinkomen onder een bepaalde grens valt.

Een andere optie is om een gezinswoning te huren. Maar in dat geval moeten de bewoners – op een aantal uitzonderingen na – hun domicilie ook op die plaats hebben staan. Met andere woorden, je mag niet meer fiscaal ten laste vallen van je ouders. De regels hierrond zijn best strikt. Lees dus zeker de regionale en soms ook lokale regels erop na.

Een alternatief dat in de buurt komt, is het gemeenschapshuis. In tegenstelling tot traditionele koten of residenties loopt hier maar één officieel huurcontract tussen een eigenaar en hoofdhuurder. Deze laatste persoon verhuurt de kamers binnen het gemeenschapshuis door. Vaak gebeurt dit onderling tussen kennissen en vrienden, niet via de publieke huurmarkt. En is het dus een kwestie van de juiste mensen te kennen.

Een traditioneel kot huren – met een kotbaas of -bazin – behoort zeker tot de mogelijkheden. Maar je kan ook voor een studentenresidentie of gemeenschapshuis kiezen.

3. Wat maakt een kot zijn geld waard?

Je kot wordt (hopelijk) niet alleen je slaapkamer tijdens je studententijd. Op bepaalde tijdstippen zal je je nu eenmaal moeten terugtrekken op je eigen kamer. Een comfortabel, ruim kot is met andere woorden geen overbodige luxe.

Natuurlijk beïnvloeden criteria als ruim, comfortabel en goedgelegen de prijs heel sterk. Maar ook tussen studentensteden onderling kunnen de gemiddelde huurprijzen flink verschillen.

Wees er dus tijdig bij als je absoluut een kot wenst te huren dat dicht bij je faculteit ligt of een voldoende grote oppervlakte heeft. Een minimale oppervlakte om comfortabel te leven en te studeren is 12 m2. Een kleinere oppervlakte voelt al snel beknellend aan, hoe fantastisch de locatie ook moge zijn.

Tip: hou de websites van je toekomstige hogeschool of universiteit in de gaten. Ook hier circuleren heel wat interessante studentenverblijven.

4. Is mijn huurcontract compleet?

Heb je jouw zoekopdracht al flink kunnen vernauwen? Dan is de volgende stap het huurcontract opvragen en overlopen. Ga na welke kosten inbegrepen zijn in je maandelijkse huurkost:

  • Elektriciteits-, verwarmings- en internetkosten
  • Verzekeringskosten, bv. brandverzekering
  • Eventuele schoonmaakkosten
  • Eventuele gemeentebelastingen

Spreek met je huurbaas ook de exacte voorwaarden van je huurcontract af. Hang je vast aan een contract van 12 maanden? Of kan je een alternatieve huurtermijn afspreken met je kotbaas? En hoe zit het met de opzegtermijn? Hou elk scenario in het achterhoofd, zoals een tweede zit of in het slechtste geval het afbreken van je studies. Leg deze bepalingen hoe dan ook schriftelijk én in samenspraak vast. Een mondeling akkoord is juridisch niet-bindend.

Tip: de meeste universiteiten en hogescholen beschikken over modelcontracten die je online kan bekijken. Lees deze na en overloop of er belangrijke verschillen zitten tussen de officiële versie en die van de verhuurder. Bij twijfels win je best het advies in van de plaatselijke huisvestingsdienst voor studenten.

De meeste koten beschikken bovendien over een huishoudelijk reglement dat als bijlage bij het huurcontract hoort te zitten. Ook dit document dien je zorgvuldig door te nemen en te ondertekenen.

Een minimale oppervlakte om comfortabel te leven en te studeren is 12 m2. Een kleinere oppervlakte voelt al snel beknellend aan, hoe fantastisch de locatie ook moge zijn.

Begin op tijd, neem je tijd

Conclusie? Start je zoektocht naar je toekomstige kot niet te laat, maar ook zeker niet te vroeg. Zelfs in de zomermaanden komen nog tal van interessante koten vrij om te huren. Neem wel je tijd om de nodige informatie op te vragen en door te nemen. En vooral: om te vergelijken. Laat je niet onder druk zetten waardoor je mogelijk een veel hogere prijs zou betalen dan het kot effectief waard is in vergelijking met gelijkaardige koten.

Zoek je nieuwe kot op Immoweb

Trek de zoektocht naar je nieuwe kot op gang hier bij Immoweb. Neem snel een kijkje tussen de beschikbare koten in jouw studentenstad.

Kot huren? Vind het hier

Meer artikelen