Leestijd: 4 min

Abattement Brussel verhoogd: woning kopen weer wat betaalbaarder

De woningprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest torenen ver boven het Belgisch gemiddelde uit. Om koopwoningen in de hoofdstad betaalbaarder te maken, lag er een mogelijke verhoging van het abattement op tafel. Sinds 1 april 2023 is deze nu ook in voege.

Aba-watte?

Op iedere eerste en enige woning die je in dit land koopt, betaal je registratierechten. In Brussel en Wallonië liggen deze vandaag een stuk hoger dan in Vlaanderen:

  • Registratierechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 12,5%
  • Registratierechten Wallonië: 12,5% (of 6% op een eerste schijf voor bepaalde woningen met een kadastraal inkomen lager dan 745 euro)
  • Registratierechten Vlaanderen: 3% (of 1% bij ingrijpende renovaties)

Omgerekend zou je in theorie 37.500 euro aan registratierechten betalen op een woning van 300.000 euro in Brussel en Wallonië. In Vlaanderen zou dat maar 9.000 euro zijn, een verschil van 28.500 euro.

Om deze kost draaglijker te maken, bestaat in Brussel al jaren het systeem van het abattement. Kort samengevat: een korting op de registratierechten. Zo betaal je 0,0 euro registratierechten op een deel van het aankoopbedrag van je woning.

authentieke rijwoningen

De registratierechten in de Brusselse regio en in Wallonië liggen vandaag een stuk hoger dan in Vlaanderen.

Abattement Brussel: 3 grote aanpassingen

In 2016 bedroeg het abattement in Brussel nog 60.000 euro. Dat betekende dat je op deze 60.000 euro – onder welbepaalde voorwaarden – geen registratierechten hoefde te betalen. Op de rest van de aankoopprijs – 240.000 euro volgens het voorbeeld van hierboven – betaalde je wel registratierechten.

In 2017 trok de Brusselse regering dit abattement op naar 175.000 euro. En sinds 1 april 2023 gaat Brussel nog een stapje verder.

Verhoging van het algemene abattement

Dankzij het vorige abattement bespaarde je omgerekend 21.875 euro (12,5% op 175.000 euro). Voor voorlopige verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 april 2023 bedraagt het abattement 200.000 euro. In totaal goed voor een extra spaarpotje 3.125 euro, waardoor je in totaal 25.000 euro aan registratierechten ziet wegvallen.

Renoabattement: bijkomend abattement voor energiezuinige woningen

Ben je van plan om een woning te kopen in Brussel én deze energiezuiniger te maken binnen de vijf jaar? Als je jouw energieklasse doet stijgen met minstens twee eenheden, dan stijgt het abattement mee met 25.000 euro per gewonnen sprong. Wie bijvoorbeeld twee categorieën stijgt – bijvoorbeeld van label E naar label C – heeft zo recht op een verhoogd abattement van 50.000 euro oftewel een bijkomende besparing van 6.250 euro.

Op diezelfde woning van 300.000 euro hierboven bespaar je met het nieuwe systeem van abattementen in Brussel en een dubbele stijging in energiescore dus 31.250 euro (12,5% op 250.000 euro) aan registratierechten.

Let wel: je komt enkel in aanmerking voor dit renoabattement wanneer er sprake is van een hoofdabattement bij de aankoop van een woning.

Verhoging van het plafond

Om in aanmerking te komen voor het abattement in Brussel mocht de aankoopprijs van de woning voordien niet hoger liggen dan 500.000 euro, inclusief de extra kosten die met de aankoop gepaard gaan. Dat bedrag is opgetrokken tot 600.000 euro, omdat heel wat woningprijzen boven het vorige plafond uitkwamen.

tuin stadswoning rijhuis

Energiezuinig wonen in Brussel is sinds 1 april 2023 weer wat betaalbaarder dankzij een verhoging van het abattement.

Aan welke voorwaarden dien je als koper te voldoen?

Om als koper van een woning in Brussel in aanmerking te komen voor het vernieuwde abattement, moet je een aantal voorwaarden kunnen afvinken.

  • De woning ligt in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Het is jouw eerste en enige woning. Het mag ook gaan om een onroerend goed in aanbouw of op plan, zolang de woning onder het stelsel van de registratierechten valt
  • Je mag met andere woorden geen ander onroerend goed bezitten dat (gedeeltelijk) als woning dient
  • De woning moet volledig jouw eigendom zijn
  • Je koopt de woning als natuurlijk persoon, niet als bedrijf of organisatie
  • Nieuw: Binnen de drie jaar na het registreren van de koopakte dien je ook daadwerkelijk het huis of het appartement te bewonen. Voordien bedroeg deze termijn twee jaar. Wie een aanvullende energie-efficiëntietoeslag aanvraagt, kan tot vijf jaar uitstel vragen.
  • Je moet ook vijf jaar lang ononderbroken de woning bewonen na je verhuis. Nieuw: gebeurt dat niet, dan moet je het bijhorende belastingvoordeel deels terugbetalen, afhankelijk van het aantal jaren dat je er al woonde. Voordien diende je het volledige bedrag terug te betalen.

Ook wijzigingen bij aankoop bouwgrond

Ook bij de aankoop van een bouwgrond in het Brusselse zijn er een aantal zaken veranderd.  Het abattement is sinds april 2023 geldig op de eerste 100.000 euro (voordien 87.500 euro) van het totale aankoopbedrag van de bouwgrond.

Het totale bedrag van de bouwgrond mag echter niet boven de 300.000 euro liggen (voordien 250.000 euro). Is dat toch het geval, dan betaal je 100% van de registratierechten. Bovendien moet je van jouw bouwgrond binnen de 3 jaar na aankoop jouw hoofdverblijfplaats maken.

Tot slot kom je enkel in aanmerking voor dit abattement als je geen overeenkomst tot bouwen hebt afgesloten met de verkoper. Koop je de bouwgrond dus in combinatie met een woning in aanbouw of op plan, dan valt het abattement op de bouwgrond weg, omdat je al een abattement van 200.000 euro geniet op je toekomstige woning.

Woning kopen in Brussel: begin bij Immoweb!

Op zoek naar een woning in Bruxelles ma belle? Bij Immoweb ben je op de juiste plaats. Neem een kijkje in de grootste woningendatabase van het land en vind jouw ideale woning.

Vind mijn koopwoning

Meer artikelen