porte enchaînée avec serrure
Leestijd: 4 min

De verplichte woonverzekeringen in België

In België moeten woningen worden verzekerd, maar die verplichtingen verschillen naargelang iemand eigenaar of huurder is.

De verzekeringen spelen een essentiële rol als het gaat om vastgoed. Een woonverzekering biedt bijvoorbeeld de garantie dat de investering van een heel leven niet in rook opgaat bij een brand. Bij een schadegeval krijgen de slachtoffers een schadevergoeding om hun huis weer op te bouwen of een nieuw huis te kopen.

In dit verband biedt de woonverzekering Immoweb Protect de beste bescherming tegen de beste prijs dankzij een dekking op maat.

Is een brandverzekering verplicht in België?

Allereerst moet je weten dat de term “brandverzekering” wettelijk gezien niet bestaat. Het gaat in werkelijkheid om de woonverzekering die een luik met dekking tegen brand omvat. In theorie is ze niet verplicht, maar de woonverzekering is dat in de praktijk wel degelijk in de meeste gevallen. De enige manier om eraan te ontsnappen? Een woning kopen zonder een lening aan te gaan … en bereid zijn om je hele investering in de vlammen te zien opgaan.

Ontdek Immoweb Protect

De woonverzekering die zich aanpast aan jouw situatie, en geniet van de beste bescherming tegen de beste prijs!

JOUW IMMOWEB PROTECT VERZEKERING AFSLUITEN

De woonverzekering: een eis van de bank die jou een hypotheeklening verstrekt

Als je de aankoop van een woning wilt financieren met een hypotheeklening, dan is het afsluiten van een woonverzekering verplicht om de lening te verkrijgen. Jouw financiële instelling wil immers de zekerheid hebben dat je huis zal worden heropgebouwd als het wordt vernield. Als je huis verdwijnt, gaat de garantie op terugbetaling in rook op. Het contract dat jou bindt met je bank, bevat dus een clausule die de woonverzekering verplicht maakt.

Opgelet: het afsluiten van een verzekering bij de instelling die jou een hypotheeklening verstrekt, levert enkele voordelen op (lagere premie, voordelige rentevoet, enz.) maar het is niet verplicht. Het staat je vrij om je te verzekeren bij de maatschappij van jouw keuze.

De woonverzekering: de garantie om altijd een dak boven je hoofd te hebben

Het belang van een woonverzekering is erg makkelijk te begrijpen. Zonder een dekking van dit type zou een gezin dat het slachtoffer is geworden van een woningbrand of wordt geconfronteerd met een onbewoonbare woning na een overstroming, haast worden veroordeeld tot een leven op straat, zonder kans op een nieuwe huisvesting. Hoe zou dat gezin immers de heropbouw kunnen financieren? Hoe zou het een nieuwe woning kunnen kopen en tegelijk de vernielde woning blijven afbetalen? 

De woonverzekering speelt een beschermende rol die zo cruciaal is dat de wetgever ze in veel gevallen verplicht heeft gemaakt in België. 

Wat moet een woonverzekering dekken?

Een woonverzekering dekt minimaal:

  • Brand
  • Stormschade
  • Hagelschade
  • Waterschade
  • Natuurrampen

Buiten deze basisdekking staat het elke eigenaar uiteraard vrij om te kiezen voor een bredere dekking (inboedel, diefstal, tuin en aanplantingen, zwembad, enz.).

Ik ben een eigenaar die niet in de woning verblijft. Is de woonverzekering verplicht voor mij?

Vanuit een strikt wettelijk oogpunt ben je niet verplicht om een woonverzekering af te sluiten als verhuurder (behalve als het pand zich bevindt in het Vlaams Gewest waar de huurder en de verhuurder moeten worden verzekerd). Jouw huurder is immers verplicht om het goed terug te bezorgen in de staat waarin hij het in zijn bezit heeft gekregen.

In Wallonië is de huurder die zijn hoofdverblijfplaats vestigt in een woning, verplicht om een verzekering af te sluiten tegen brand en waterschade (voor huurcontracten afgesloten na 01/09/2018). 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de huurder niet wettelijk verplicht om zich te verzekeren. Dat is de reden waarom het huurcontract meestal de verplichting met zich meebrengt om een woonverzekering af te sluiten.

Er zijn echter omstandigheden waarin de verantwoordelijkheid van de huurder niet kan worden ingeroepen. Dat is met name het geval voor schade die voortvloeit uit een storm. In dat geval zijn de herstellingskosten voor jouw rekening. Daarom wordt aangeraden om je ook te verzekeren als eigenaar.

Een gebrek aan onderhoud kan je duur te staan komen zonder verzekering

Als eigenaar ben je verplicht om de woning te onderhouden. Als een leiding breekt omdat ze verouderd is en als je woning daardoor beschadigd raakt, zijn de kosten voor jouw rekening. Ook al ga je omzichtig en vooruitziend te werk, je bent nooit 100% gevrijwaard van dit soort onaangename verrassingen. De verzekering biedt dus meer gemoedsrust met het oog op dergelijke onverwachte gebeurtenissen.

Als verhuurder wordt dus aanbevolen om contact op te nemen met je verzekeringsmaatschappij en samen een formule te bepalen waarmee je je kunt indekken tegen alles wat buiten de aansprakelijkheid van je huurders valt.

Lees ook: “Waterschade: wie gaat dat betalen?

Het risico van leegstand in het licht van de verzekering voor de verhuurder

Het begrip “leegstand” staat voor de overgangsperiode tussen twee huurders, dus de periode waarin de woning die je verhuurt, onbewoond is.

Als je geen eigen woonverzekering hebt en als je woning wordt beschadigd of vernield tijdens deze periode van leegstand, ben je niet verzekerd. Een reden te meer om je zo comfortabel mogelijk in te dekken en raad te vragen aan je verzekeraar.

Ik ben een huurder. Is de woonverzekering verplicht voor mij?

De huurder is verplicht om de woning achter te laten in dezelfde staat als toen hij ze in het bezit nam (uiteraard wordt er rekening gehouden met de normale slijtage). Als een brand de woning vernielt, is het moeilijk om de woning in perfecte staat achter te laten. Daarom wordt de huurder aangeraden om een woonverzekering af te sluiten voor het pand dat hij bewoont.

Deze verzekering is verplicht in Vlaanderen en in Wallonië.

Ik woon in een gemeenschappelijke eigendom. Hoe kan ik me verzekeren?

In een gemeenschappelijke eigendom kun je ongetwijfeld genieten van een globale woonverzekeringspolis die wordt beheerd door de syndicus. De gewenste mate van dekking wordt dan vastgelegd tijdens de algemene vergadering van de mede-eigenaars.

Maar als deze woonverzekering het gebouw dekt, is de inboedel van jouw woning nog niet gedekt en ben je nog niet beschermd tegen diefstal. Je moet dus zelf een verzekering afsluiten voor je inboedel of je apparatuur. Deze dekking is niet verplicht, maar ze wordt uiteraard sterk aanbevolen.

Ontdek Immoweb Protect

De woonverzekering die zich aanpast aan jouw situatie, en geniet van de beste bescherming tegen de beste prijs!

JOUW IMMOWEB PROTECT VERZEKERING AFSLUITEN

Meer artikelen