Leestijd: 3 min

Parkeerverbod aanvragen of container plaatsen: het plan bij verbouwingen

Verbouwen gaat vaak gepaard met druk werfverkeer. Als deze werken de normale gang van zaken op de openbare weg dreigen te verstoren, dien je actie te ondernemen. Van een parkeerverbod aanvragen tot containers regelen: waar ben jij verantwoordelijk voor en waar kun je terecht?

Je bent van plan om je voorgevel helemaal te renoveren of te reinigen. Je dient hiervoor een stelling te plaatsen die de volledige stoep en ook een klein stukje van de openbare weg zal innemen. Of er gaan grote sloopwerken plaatsvinden en de enige manier om het bouwpuin op te vangen is door een container op straat te plaatsen gedurende een aantal weken. Of je aannemer moet een aantal dagen zijn bouwkraan kunnen plaatsen, maar op de werf zelf is er onvoldoende plaats.

In al deze scenario’s zullen de geplande verbouwingswerken het voorbijrijdende verkeer hinderen. Zeker midden in een drukke stad dreigt dit gepaard te gaan met de nodige verkeershinder.

Parkeerverbod aanvragen: wees er op tijd bij

Staan er dagelijks geparkeerde wagens voor de deur? Een paar oranje kegeltjes plaatsen om het verkeer weg te houden, is helaas niet toegelaten. Hiermee riskeer je trouwens een fikse boete. Wél dien je tijdig een parkeerverbod aan te vragen bij je gemeente.

Afhankelijk van de gemeente moet je jouw aanvraag ten laatste 7 tot 10 dagen op voorhand indienen. Zij kunnen trouwens beslissen om de toelating slechts gedurende een bepaalde tijd en/of binnen een bepaalde perimeter toe te laten.  

Plaats je een obstakel op de stoep of (deels) op de openbare weg? Dan is het jouw verantwoordelijkheid om duidelijke signalisatie aan te brengen, zodat (zwakke) weggebruikers veilig kunnen passeren.

Verkeersborden verplicht

Geen parkeerverbod zonder duidelijke verkeersborden om buurtbewoners en passanten tijdig op de hoogte te brengen (en om ze via de nodige pijlen in de juiste richting te sturen). Deze mag je gaan oppikken bij de gemeente van zodra je aanvraag goedgekeurd is. Sommige gemeenten laten – mogelijks tegen betaling – ook zelf de borden plaatsen door hun technische dienst.

Aan het huren van de verkeersborden hangt sowieso een prijskaartje vast. Ook hier verschillen de tarieven van gemeente tot gemeente. Meestal betaal je een vaste dagprijs en betaal je bij per extra dag.

Breng het totale kostenplaatje hiervan dus tijdig in beeld. Zeker wanneer je een maand lang je voordeur vrij moet houden, kan de kostprijs wel eens flink oplopen.

Wat met containers of stellingen?

Naast het aanvragen van een parkeerverbod, zul je mogelijk een container, stelling, bouwkraan of ander groot gevaarte op de stoep en/of op straat moeten plaatsen. Ook hier hangen kosten aan vast om dit alles te mogen plaatsen op de openbare weg. Per gemeente kan hier een flink verschil op zitten.

Bovendien is het jouw verantwoordelijkheid om duidelijke signalisatie aan te brengen, zodat (zwakke) weggebruikers veilig kunnen passeren. Zeker wanneer je zonder aannemer verbouwt. Is er toch een aannemer aan zet, leg dan duidelijk op papier vast dat hij verantwoordelijk is voor het aanvragen van de nodige vergunningen en het gepast aanbrengen van de signalisatie.

Mogelijk zal je bij jouw aanvraag ook precies moeten aangeven waar de geplande obstakels komen te staan. Vooral in buurten waar extra voorzichtigheid is geboden – denk aan schoolomgevingen – zul je voldoende veiligheidsgaranties moeten kunnen bieden, ook ’s nachts. Ben je nalatig met borden of signalisatieverlichting, dan kun je bij een eventueel ongeval aansprakelijk gesteld worden.

Wanneer je bijvoorbeeld een puincontainer laat plaatsen in de straat, is het jouw verantwoordelijkheid om duidelijke signalisatie aan te brengen.

Goede buur én verre vriend

Verbouwingswerken brengen verschillende soorten van mogelijke hinder met zich mee voor anderen. Denk aan lawaai, bakken stof die vanuit de lucht neerdwarrelen, opstoppingen tijdens het laden en lossen…

Bereid je zo goed mogelijk voor om het tijdelijk veranderde straatbeeld zo comfortabel mogelijk te maken voor iedereen. Niet alleen voor het vele verkeer dat dagelijks voorbijkomt, maar zeker ook voor de omwonenden. Zij ondervinden wellicht de meeste hinder van de werken. Hoe eerder je iedereen informeert en hoe meer je hen betrekt bij jouw plannen, hoe meer begrip ze waarschijnlijk zullen tonen. Een papiertje in de brievenbus achterlaten: een kleine moeite, maar een wereld van verschil.

Laat alles achter zoals het ooit was

Eens alle werken achter de rug zijn, is het jouw verantwoordelijkheid om de stoep en de openbare weg achter te laten in hun oorspronkelijke staat. Maak alles weer zo proper mogelijk en licht de gemeente in over eventuele schade. Want ook hier is de rekening voor jou.

Woning kopen en renoveren? Start bij Immoweb!

Ben je momenteel nog op zoek naar de koopwoning aan de juiste prijs om helemaal naar jouw smaak te renoveren? Vind jouw ideale plekje op Immoweb!

Zoek een woning op Immoweb

Meer artikelen