Huis dat in brand staat
Leestijd: 4 min

Brand! Wat moet je doen bij een woningbrand?

Een woningbrand is wellicht één van de ergste rampen die mensen tijdens hun leven kunnen meemaken. Als het jou zou overkomen, weet je dan wat je moet doen nadat de brandweer is vertrokken? We hebben een checklist opgesteld.

Het eerste wat je moet doen bij een woningbrand, is uiteraard de brandweer bellen. Nadien moet je het hoofd koel houden en een hele reeks andere acties ondernemen. Als je wordt gedekt door een brandverzekering, moet je deze beproeving niet helemaal alleen ondergaan.

De negen acties die je moet ondernemen na een brand

De brandweer heeft zijn werk gedaan. Wat zijn nu de volgende stappen? Hier volgt een checklist die je hopelijk nooit zult nodig hebben.

 1. Neem contact op met je verzekeringsmaatschappij. Dat is het eerste wat je moet doen. Jouw verzekeraar moet trouwens worden verwittigd binnen vijf dagen. Hij zal je laten weten hoe je te werk moet gaan. Hij zal ook een expert sturen.
 2. Raak niets aan en verplaats niets. De expert moet de oorzaak (ongeval, onvoorzichtigheid, gebrek aan onderhoud, overmacht, misdrijf, …) en de omvang van de schade vaststellen. Daarom moet je alles laten zoals het is.
 3. Neem foto’s van de schade aan je woning of appartement. Als dat op veilige wijze kan, is het verstandig om foto’s van de schade te nemen op de dag zelf. Zo heb je een bewijs van de staat van je woonst na de interventie van de brandweer.
 4. Huurder? Verwittig de eigenaar. Hoewel je wordt getroffen door het verlies van jouw bezittingen, is de eigenaar vanzelfsprekend ook betrokken bij de woningbrand. Zijn onroerend goed is beschadigd en zijn brandverzekering zal moeten tussenkomen.
 5. Stel vragen aan de buren. Vraag je buren of ze rechtstreekse of onrechtstreekse schade hebben geleden naar aanleiding van de brand. Er is veel kans dat ze dat spontaan zullen melden.
 6. Maak een inventaris op van vernielde of verloren eigendommen. In het kader van je vraag om schadeloosstelling zal de verzekeraar je een bewijs vragen van de aanwezigheid van je bezittingen. Je zal ook de waarde van de beschadigde bezittingen moeten aantonen. Daartoe vormen documenten zoals facturen, garantiebewijzen en foto’s van voorwerpen of van je interieur nuttige bewijsstukken.
 7. Bewaar de facturen van gemaakte kosten. Na de woningbrand zal je veel kosten moeten maken. Het gaat om de kostprijs van je tijdelijk verblijf of de werken om het gebouw te stabiliseren. Verzamel alle facturen met het oog op latere schadeloosstelling.
 8. Doe een aangifte. Als uit de conclusies van de expert of het politieonderzoek blijkt dat de woningbrand wijst op crimineel opzet, doe dan onmiddellijk een aangifte bij de gerechtelijke autoriteiten.
 9. Verwittig je omgeving. Bij zo’n beproeving zijn de helpende handen van vrienden en familie meer dan welkom. Ze staan klaar om je onderdak te geven of je uit de nood te helpen. Doe een beroep op hun solidariteit om kleren, een auto of meubels te krijgen.

Wist je dat?

De dekking van onze brandverzekering bestrijkt veel meer dan de brandschade: schade door water, rook, glasbreuk, … De 24/7 assistentie neemt je alle rompslomp uit handen, ook de zorg voor je hond of kat. Dat klopt, dat nemen we er ook bij. Maak als huurder een simulatie van de prijs van jouw brandverzekering en ontdek de talrijke inbegrepen diensten.

ONTDEK DE BRANDVERZEKERING

De schadeloosstelling na een woningbrand, wat je gaat recupereren

Het grootste voordeel van een verzekeringsdekking is dat je kan worden vergoed bij problemen. Na de conclusies van de expert en zijn raming kan je een deel van je verlies recupereren.

Niet akkoord met de expertise? Ter herinnering: de aangestelde expert is onafhankelijk van de verzekeraar. Hij maakt op volstrekt neutrale wijze een raming van de schade op. Ga je niet akkoord, neem dan contact op met je verzekeringsmaatschappij voor een tegenexpertise.

De schadeloosstelling varieert sterk in functie van je situatie: huurder of eigenaar.

 • Ben je eigenaar? De kosten voor de herstelling en de wederopbouw van de woning en haar inhoud worden gedekt door de woonverzekering en de inboedelverzekering.
 • Ben je huurder? Je wordt vergoed voor het verlies van je bezittingen door de inboedelverzekering van je woning. En, zoals we reeds hebben vermeld, voor zover je het bestaan en de waarde van de verloren bezittingen kunt aantonen.

Je moet echter voor ogen houden dat er een maximumbedrag is, een vastgelegd plafond in je verzekeringscontract. Als de schade groter is dan dit bedrag, ben je dat geld kwijt. Vandaar het belang om grondig de voorwaarden na te lezen op het moment waarop je je contract ondertekent. Is de voorziene dekking niet toereikend? Vraag een aanpassing. Je jaarpremie zal ongetwijfeld hoger zijn, maar je vergoeding bij schade ook.

Woningbrand: beter voorkomen dan genezen

Vaak worden er pas na een ramp lessen getrokken. We hopen dat je nooit een woningbrand zult meemaken, maar jammer genoeg komen branden vaak voor.

Wist je dit? In België zijn er jaarlijks 10.000 branden.

Ons advies? Of beter onze drie adviezen:

 1. Sluit een brandverzekering af. Eigenaar en huurder moeten trouwens allebei een verzekering nemen om hun respectievelijke aansprakelijkheid te dekken. Het bewijs van die brandverzekering is verplicht in Wallonië en in Vlaanderen. In Brussel is het sterk aanbevolen.
 2. Installeer brandmelders. Deze brandmelders zijn verplicht in elk gebouw dat wordt verhuurd. Informeer je als eigenaar of als huurder om te weten hoeveel melders je moet voorzien en waar je ze moet plaatsen. Let er ook op de batterijen te vervangen wanneer ze leeg zijn!
 3. Neem foto’s van bezittingen of facturen. Dit is iets wat vaak wordt vergeten. Als je waardevolle voorwerpen bezit, zullen je aankoopfacturen het enige bewijs van bezit vormen wanneer alles in rook is opgegaan. Scan of fotografeer de aankoopfacturen van je bezittingen. Stuur die bestanden via mail naar jezelf of bewaar ze in de cloud en niet op een computer die ook kan verdwijnen in de vlammen of … na een diefstal.

Al wat een brandverzekering voor je kan doen

Je krijgt het vaak te horen: een brandverzekering afsluiten is noodzakelijk om immense schulden te vermijden. Een woonst die afbrandt, kost een fortuin. Beeld je de kosten in wanneer een brand ook de aanpalende woningen aantast of zelfs een geklasseerd monument. Je bent dan verplicht om exorbitante sommen terug te betalen.

Bovendien dekt de brandverzekering veel meer dan het verlies van je eigendommen in de vlammen. Naast het herstel van je woning of appartement en de vergoeding van je verloren bezittingen ben je ook gedekt voor de tijdelijke verblijfskosten en de schade bij buren.

Meer artikelen