Persoon die een document met een pen invult
Leestijd: 2 min

De registratie van huurovereenkomsten in de praktijk

Bij het afsluiten van een huurovereenkomst voor een woning is een verhuurder wettelijk verplicht om deze overeenkomst te registreren. Wat betekent dit concreet? Hoeveel kost dit? En wat gebeurt er als een overeenkomst niet geregistreerd wordt? In dit artikel vertellen we er alles over.

Wat houdt de registratie van een huurovereenkomst concreet in?

De registratie van een huurovereenkomst betekent dat de belangrijkste contractgegevens worden ingeschreven in een register in het registratiekantoor, dat gelegen is in de buurt van het gehuurde pand. Door deze registratie wordt de huurovereenkomst officieel, waardoor het document ook rechtsgeldig is voor personen die geen deel uitmaken van de overeenkomst.

Welke huurovereenkomsten moeten geregistreerd worden?

De registratie is verplicht voor contracten voor verhuring, onderverhuring en de overdracht van huur voor (delen van) gebouwen gelegen in België. In dit artikel focussen we enkel op huurovereenkomsten voor woningen die bestemd zijn voor een gezin, een groep of één persoon.

Wie moet de huurovereenkomst van een woning registreren?

Volgens de fiscale wetgeving in ons land ligt de registratieplicht bij de verhuurder. Ook een derde partij mag die registratie uitvoeren, al dan niet in opdracht van de verhuurder. De huurder kan daarnaast zelf de huurovereenkomst laten registreren en er zo voor zorgen dat hij wettelijk beter beschermd wordt.

Binnen welke termijn moet de registratie gebeuren? En wat kost dit?

Een huurovereenkomst voor woningen die uitsluitend bestemd zijn voor huisvesting, moet geregistreerd worden binnen twee maanden na het ondertekenen van de overeenkomst. Binnen deze termijn is de registratie gratis en vrij van zegelrecht (een belasting die betaald wordt via fiscale zegels). Goed om weten; deze registratie kan snel en vlot gebeuren via de online applicatie MyRent.

Met welke sancties moet men rekening houden als de huurovereenkomst niet geregistreerd wordt?

Als de registratie niet of te laat gebeurt, dan riskeert de verhuurder een dubbele boete:

  • enerzijds moet hij een geldboete van 25 euro betalen
  • anderzijds kan de huurder de huurovereenkomst die werd afgesloten vóór 1 januari 2019 met onmiddellijke ingang stopzetten, zonder een vergoeding te moeten betalen of een opzeggingstermijn na te leven

Voor huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019 kan een huurder de huurovereenkomst op elk moment beëindigen, zonder opzegtermijn en verbrekingsvergoeding, op voorwaarde dat het huurcontract niet binnen de termijn van 2 maanden geregistreerd werd.

Meer artikelen