Leestijd: 2 min

Een lange verkoop in de vastgoedsector, wat houdt dat in?

De meeste vastgoedtransacties zijn binnen een paar maanden afgerond. Toch kan het gebeuren dat ze veel langer duren. De wet legt immers geen maximumtermijn op tussen het ondertekenen van de verkoopovereenkomst en de verkoopakte. Dat noemen we in de vastgoedsector een lange verkoop. Maar wat zijn de voor- en nadelen ervan, zowel voor de verkoper als de koper?

Een lange verkoop in de vastgoedsector: definitie 

Een lange verkoop is een transactie (voor bijvoorbeeld de aankoop van een huis of appartement) waarbij de koper en verkoper een langere termijn dan gewoonlijk afspreken tussen de verkoopovereenkomst en de afronding van de transactie.  

Soms duurt een lange verkoop meerdere jaren, wat veel langer is dan de gewoonlijke twee à drie maanden. Het is dus een alternatief voor de zogenaamde klassieke transacties en biedt meer flexibiliteit, of het nu over een zakelijke of particuliere situatie gaat. 

In welke gevallen laat je de vastgoedtransactie langer duren? Voor- en nadelen 

In de volgende situaties kan een langere termijn tussen de overeenkomst en het afronden van de verkoop interessant zijn:  

Voor toekomstige vastgoedprojecten 

Beeld je bijvoorbeeld in dat een projectontwikkelaar een bouwproject heeft en de ideale bouwgrond vindt. Met een lange verkoop kan hij alvast de hand erop leggen en de transactie uitstellen totdat hij alle nodige vergunningen gekregen heeft. Dat is des te voordeliger omdat hij zijn investering zo over een langere periode kan spreiden. 

Om te kopen alvorens te verkopen 

Net zoals bij een verkoop op lijfrente, kan de verkoper bij een lange verkoop in zijn huis blijven wonen tot de verkoop is afgerond. Zo heeft hij tijd om een nieuw huis of appartement te zoeken. 

Om te verkopen alvorens te kopen 

Ook voor kopers kan een lange verkoop interessant zijn, want zo kunnen ze hun eigen huis verkopen voordat ze een ander kopen. Door die regeling komen ze niet zonder huis te zitten wanneer iemand zich terugtrekt. 

De nadelen van een lange verkoop 

In bepaalde opzichten is een lange verkoop interessant, maar het houdt ook enkele risico’s in. Voor de toekomstige koper bestaat het grootste risico erin dat de vastgoedmarkt minder gunstig is wanneer de transactie wordt afgerond, dan toen de overeenkomst werd gesloten. Hij zal dan uiteindelijk meer betalen dan de werkelijke waarde van het eigendom. Omgekeerd zou de verkoper ook minder kunnen krijgen dan wat het onroerend goed waard is. 

Deze langetermijnverbintenis brengt tevens bepaalde vragen met zich mee. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor schade aan het pand wanneer de huidige bewoner er gebruik van blijft maken? De koper heeft immers niet echt de mogelijkheid om het huis te controleren en te onderhouden. Het kan dus verstandig zijn om in de verkoopovereenkomst een specifieke clausule op te nemen die bepaalt hoe schade afgehandeld wordt. 

De verschillende stappen van een lange verkoop  

In België bestaat de juridische procedure van dit type verkoop uit meerdere stappen. Net zoals elke verkoop, start de transactie wanneer een compromis ondertekend wordt. In het geval van een lange verkoop kan deze overeenkomst bijkomende elementen omschrijven, zoals de termijn waarin de verkoop afgerond moet zijn, evenals de gevolgen wanneer die niet nageleefd wordt.  

Ook bij een lange verkoop moet de notariële akte ondertekend worden. Het vruchtgebruik van het goed is echter niet onmiddellijk voor de koper. De aanvangsdatum van het vruchtgebruik moet duidelijk in de notariële akte staan. De notaris ziet erop toe dat alle voorwaarden in de overeenkomst gerespecteerd worden.  Pas op die datum krijgt de koper de sleutels en wordt hij de officiële eigenaar van het onroerend goed. 

Kleine kanttekening: de betaling hoeft niet noodzakelijk in één keer te gebeuren. De overeenkomst bepaalt of er in schijven of volgens andere voorwaarden betaald wordt. 

Verkoop je woning op Immoweb

Kortom, een lange verkoopperiode brengt heel wat complexiteit met zich mee, maar kan interessant zijn voor bepaalde kopers of verkopers. Wil je een potentiële koper vinden? Plaats je zoekertje dan op Immoweb en bereik duizenden mensen in heel België. 

Je woning schatten op Immoweb

Meer artikelen