Gesponsord

Een huis verkopen doe je vandaag de dag niet zomaar. Als verkoper moet je heel wat officiële documenten aanvragen en verzamelen om voor te leggen aan een potentiële koper. “De wetgeving wordt steeds complexer”, zegt Yves Vervliet, Sales Manager bij Heylen Vastgoed. We overlopen met hem de belangrijkste ontwikkelingen.

Juridische documenten

Wie een woning verkoopt, moet bewijzen dat hij of zij de eigenaar is. Dat kan je doen door middel van de eigendomstitel, zoals bijvoorbeeld een aankoop- of schenkingsakte. Daarnaast heb je ook de stedenbouwkundig inlichtingen en de kadastrale stukken (kadastrale legger en plan) nodig.

“Dat zijn belangrijke documenten omdat vaak voorkomende problemen bij een verkoop gaan over wat wel en niet vergund is”, zegt Yves Vervliet. “Daarnaast zal je indien je een appartement in een mede-eigendom verkoopt, ook de basisakte en de inlichtingen van de syndicus dienen op te vragen.”

Bouwtechnische documenten

Een belangrijk bouwtechnisch document is het postinterventiedossier. Dat is verplicht bij elke verkoop van een woning waarvan de bouw begonnen is na 1 mei 2001 of een woning waaraan werken zijn uitgevoerd door één of meer aannemers sedert deze datum. Yves Vervliet: “Zo’n dossier bevat informatie die belangrijk is voor de veiligheid en gezondheid van wie later eventueel werkzaamheden aan de woning uitvoert. Dit zijn onder andere: plannen, lastenboek, gegevens van de architect en aannemers, facturen enzoverder.”

Ook het EPC (energieprestatiecertificaat) is een noodzakelijk document bij de verkoop. Een EPC-score geeft aan hoe energiezuinig de woning is. “Sinds 1 januari 2022 mogen overigens enkel EPC-documenten opgesteld vanaf 1 januari 2019 gehanteerd worden”, vult Vervliet aan.

Plan zeker ook een keuring van de elektrische installatie. Indien die niet conform is, moet de koper voor een installatie in gebruik genomen voor 1 oktober 1981 binnen 18 maanden na de akte zorgen voor een keuring die dat wel is. Voor installaties in gebruik genomen na 1 oktober 1981 bedraagt die termijn 12 maanden vanaf het PV van keuring.

Milieuattesten

Als je jouw woning verkoopt, is een bodemattest steeds verplicht. Recent werd het bodemattest uitgebreid met een extra parameter: de aanwezigheid van PFAS in de bodem. Voorlopig heeft dat enkel invloed op de wachttijd van het attest, die is langer geworden. Daarnaast dien je de koper ook te informeren over de eventuele overstromingsgevoeligheid van het perceel.

Nieuw dit jaar is het asbestattest. Dat geeft aan welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten en hoe het veilig verwijderd kan worden. “Vanaf 23 november 2022 zal dit attest verplicht worden bij de verkoop van een woning die gebouwd werd voor 2001.”

Wie nog een stookolieketel staan heeft en gebruikt, dient ook een conformiteitsattest af te leveren.

“Je kan heel wat informatie over je woning terugvinden op de website van Woningpas Vlaanderen. Dat is een digitaal paspoort dat informatie over een woning samenbrengt in één handig overzicht”, zegt Yves Vervliet.

Waarom moet ik deze documenten tijdig aanvragen bij de verkoop?  

Wanneer je alle verplichte documenten tijdig opvraagt, kan je eventuele kopers ook zo veel mogelijk transparantie bieden. Dat voorkomt dat er bij een eventuele verkoopovereenkomst toch nog zaken mis kunnen lopen. “De juiste documenten garanderen een vlotte verkoop van je woning”, vat Vervliet het samen.

“Kopers zijn tegenwoordig steeds mondiger en beter geïnformeerd. Je moet met andere woorden een zo volledig mogelijk verkoopdossier klaar hebben om alle vragen te beantwoorden. Onvolledige of foute informatie kan leiden tot het niet doorgaan van de verkoop of tot eventuele schadevergoedingen.”

Hoe verkoop je jouw woning?

Als je zelf je woning wil verkopen, kan je alle nodige documenten als particulier zelf perfect opvragen, al neemt dat wat tijd in beslag.

Je kan ook werken met een erkend vastgoedmakelaar. Die is aansprakelijk voor alle inlichtingen die ze over het goed geven.  Als er door de fout van de vastgoedmakelaar iets misloopt bij een transactie, ben je als consument met andere woorden beschermd. Daarnaast win je met een makelaar ook tijd, omdat die documenten sneller kan opvragen of opstellen.

“Je kan een woning zelf verkopen of kiezen voor een erkend vastgoedmakelaar. Die kan de stress van een transactie wegnemen. Vastgoed verkopen wordt nu eenmaal ingewikkelder. Om een volledige ontzorging aan onze klanten te kunnen blijven garanderen, breiden wij voortdurend ons kantoornet uit. Mensen verhuizen steeds vaker en hebben logischerwijs meer begeleiding nodig. We willen dat ze maximum een kwartier onderweg zijn om vervolgens in één van onze kantoren geholpen te worden. Daarom openden we in Kalmthout bijvoorbeeld onlangs ons zeventiende kantoor”, besluit Vervliet.

Op zoek naar een makelaar?

Lijkt het je wel interessant om met een makelaar in zee te gaan voor de verkoop van je woning?

Vind een makelaar

Meer artikelen