slapende kat op verwarming
Leestijd: 3 min

Mag je in België een huis zonder verwarming verkopen?

Om een huis te verkopen en geschillen te vermijden, moet de eigenaar een aantal regels en normen in acht nemen. Zo ook op het vlak van verwarming: omwille van de veiligheid en het comfort moet die aan specifieke voorschriften voldoen. Is het dan wel toegestaan om een huis zonder verwarmingssysteem te verkopen?

De eigenaar moet transparant zijn

In principe is het verboden om een huis zonder verwarming te verkopen, maar er is een uitzondering. Als de eigenaar dit gebrek (net zoals een te renoveren elektrische installatie) in de basisakte vermeldt, is het in bepaalde gevallen mogelijk om het huis te verkopen. Hij mag in geen geval proberen deze informatie achter te houden voor een potentiële koper.

Wanneer de eigenaar zijn pand verhuurt, is hij verplicht de bewoners te voorzien van een doeltreffend verwarmingssysteem waarmee ze de woning comfortabel kunnen verwarmen. Is dat niet het geval, dan moet de eigenaar de nodige werkzaamheden laten uitvoeren om de installatie te verbeteren.

<h2> De gevolgen van een verkoop zonder verwarming

Een ontbrekende verwarming weegt meestal zwaar op de verkoopprijs van een woning. Het is een enorm gebrek dat grote kosten met zich meebrengt. Voor de koper is het dus een drukmiddel om een lagere prijs te krijgen. Door de werken zelf te laten uitvoeren, zal je waarschijnlijk meer winst maken.

Bovendien bestaat de kans dat je door de ontbrekende verwarmingsketel niet de certificaten krijgt die verplicht zijn voor de verkoop van een onroerend goed. Het EPC is daar een goed voorbeeld van: dat krijg je pas als het gebouw voldoet aan de geldende normen. Het belang daarvan neemt alsmaar toe, bijvoorbeeld voor de lening van de koper. Is dat niet in orde, dan kan de verkoop serieuze vertraging oplopen.

Welke verplichtingen heeft de eigenaar jegens zijn huurders op het vlak van verwarming?

 EigenaarHuurder
InstallatieX 
ReparatieX 
ControleX 
Jaarlijks onderhoud X

Volgens de wet is een woning pas geschikt voor verhuur als de eigenaar aan enkele verplichtingen heeft voldaan. Zo is hij verantwoordelijk voor de installatie, controle en reparatie van het verwarmingssysteem (radiatoren, verwarmingsketel en water).

De huurder moet op zijn beurt de verwarmingsketel elk jaar laten onderhouden als die op stookolie werkt, en om de drie jaar als die op gas werkt. Als de reparaties voortvloeien uit een gebrek aan onderhoud door de huurder, dan moet natuurlijk die laatste opdraaien voor de kosten.

Het verbod op stookolieketels in 2023

De regelgeving inzake verwarming is aan het veranderen. Om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, zal het vanaf 2024 in het Waalse Gewest verboden zijn om een verwarmingsketel op stookolie te plaatsen. Dat verbod geldt in Vlaanderen al sinds 2022.

Wat zijn de alternatieven voor stookolie?

Natuurlijk zijn er veel alternatieven voor stookolieketels die wel voldoen aan de normen, en dus een vlekkeloze verkoop garanderen. Dit zijn enkele voorbeelden:

  1. warmtepompen die de energie in de lucht of bodem gebruiken om een huis te verwarmen;
  2. een systeem op thermische zonne-energie voor warm water (extra voordeel: de energiefactuur slinkt!);
  3. andere verwarmingsketels (op aardgas) die schoner zijn dan stookolieketels;
  4. elektrische radiatoren die niet per se ecologischer of zuiniger, maar wel gemakkelijker te installeren zijn;
  5. kachels op biomassa die organisch materiaal gebruiken.

Een goed verwarmd pand verkopen voor een betere prijs

Als je winst wilt maken, is het verstandig om de renovatie zelf in handen te nemen. Door het mogelijke energieverbruik van de woning te verminderen, krijg je een betere score op het EPC. Potentiële kopers zullen daardoor meer geneigd zijn om in jouw onroerend goed te investeren, omdat ze beseffen dat ze op de lange termijn zullen besparen op de energiefactuur.

Een moderne verwarming, hernieuwbare energiebronnen of een doeltreffend verwarmingscircuit – het zijn allemaal troeven die je zoekertje aantrekkelijker maken. We raden je dus aan om je huis niet zonder verwarming te verkopen: je zal er financieel de vruchten van plukken.

Vind een koper voor je huis

Verkoop je huis voor een goede prijs op Immoweb. Ons platform beschikt over een uitgebreid netwerk van kopers en tal van tools om de verkoop te bevorderen en de juiste prijs te bepalen.

Ontdek onze gratis schattingstool

Meer artikelen