vrouw met oma in rolstoel
Leestijd: 2 min

Kun je verkopen als je onder bewindvoering staat?

Sommigen zijn door omstandigheden niet in staat om hun onroerend vermogen zelf te beheren. In dat geval worden ze onder bewindvoering of rechterlijke bescherming geplaatst. Maar kun je dan nog onroerend goed verkopen? Je leest het hier.

Wat houdt bewindvoering of rechterlijke bescherming in België in?

Sommige volwassenen zijn niet in staat om zelf belangrijke beslissingen te nemen, meestal wegens gezondheidsredenen. Het systeem van rechterlijke bescherming is een mechanisme dat iemand anders in staat stelt de belangen van de beschermde persoon te behartigen, bijvoorbeeld op het vlak van financiën, huisvesting of gezondheid.

Op basis van een gedetailleerd medisch rapport neemt een rechter de beslissing om iemand onder rechterlijke bescherming te plaatsen. Idealiter kiest hij een vertrouwenspersoon uit de omgeving van de persoon in kwestie (vrienden of naasten). Als dat niet kan, stelt hij een professionele bewindvoerder aan. Deze hulp is bijvoorbeeld bedoeld voor volwassenen met een mentale handicap of psychische problemen.

Welke rol speelt de bewindvoerder in het beheer van vastgoed?

De bewindvoerder is de persoon die van de rechter de bevoegdheid heeft gekregen om de belangen van de beschermde persoon te behartigen. Hij wordt dus zijn wettelijke vertegenwoordiger in tal van situaties. Zo is hij verantwoordelijk voor: 

  1. Het beheer van onroerend goed:
    De bewindvoerder houdt zich bezig met het onderhoud en beheer (in de brede betekenis van het woord) van de woning waarvan de beschermde persoon eigenaar is. Hij moet er dus op toezien dat het eigendom in goede staat blijft en bijvoorbeeld de verhuur ervan regelen.
  • Het juridische en administratieve beheer:
    Daarnaast biedt hij ondersteuning bij bepaalde administratieve en juridische taken. Stel bijvoorbeeld dat de persoon onder bewindvoering verwikkeld is in een geschil met de mede-eigenaar van het eigendom. De bewindvoerder moet hem dan vertegenwoordigen en zijn belangen behartigen.
  • Het financiële beheer:
    Als het onroerend goed om een of andere reden te koop gezet moet worden, is het de taak van de bewindvoerder om een beslissing te nemen in het belang van de beschermde persoon.

Het onroerend goed van iemand onder bewindvoering verkopen

Om de vraag in de titel van dit artikel te beantwoorden: ja, het is haalbaar om een onroerend goed te verkopen als je onder bewindvoering (of rechterlijke bescherming) staat. Een dergelijke verkoop is echter onderworpen aan een aantal voorwaarden.

Ten eerste kan de bewindvoerder niet op zijn eentje beslissen om het eigendom te verkopen. Hij moet zich baseren op een voorafgaande toestemming van de rechter, die oordeelt of de verkoop relevant is en de beschermde persoon ten goede komt.

Vervolgens moet het onroerend goed geëvalueerd worden door een professional om er zeker van te zijn dat het voor de juiste prijs verkocht wordt. Dat is essentieel, want het geld afkomstig van de verkoop mag uitsluitend in het belang van de beschermde persoon worden gebruikt, of het nu is om in zijn behoeften te voorzien of om zijn financiële toekomst veilig te stellen.

Vind een koper voor onroerend goed op Immoweb

Kortom, een woning van een persoon onder bewindvoering verkopen is een complex proces. Daarom raden we je aan je te laten omringen door juridische professionals om te vermijden dat je fouten maakt, en om zeker te zijn dat je de persoon in kwestie niet benadeelt. Als je een koper voor een huis of appartement zoekt of een eerste schatting wilt maken, surf dan naar Immoweb en bereik duizenden gebruikers in België.

Schat onroerend goed op Immoweb

Meer artikelen