Een persoon met een horloge en de sleutels van een woning
Leestijd: 2 min

Het verloop en de kostprijs van een openbare verkoop

Denk je eraan om je woning openbaar te laten verkopen? Wees je er dan bewust van dat een openbare verkoop helemaal anders verloopt dan een rechtstreekse verkoop. We geven je graag een woordje uitleg over het verloop en het kostenplaatje van een openbare verkoop.

Het kan interessant zijn om een woning waar veel interesse in is, openbaar te verkopen. Door verschillende geïnteresseerden tegen elkaar te laten opbieden, kan de verkoopprijs opgedreven worden en boven de reële marktwaarde uitstijgen. Een vrij specifiek pand dat slechts een beperkte groep aanspreekt, kan best uit de hand verkocht worden.

Hoe verloopt een openbare verkoop?

De openbare verkoop wordt op voorhand aangekondigd in de lokale of nationale media. Een dergelijke verkoop kan uit één of twee zitdagen bestaan, afhankelijk van de aanleiding en de plaats van de verkoop.

 • Vrijwillige verkoop
  Kies je er zelf voor om je woning openbaar te verkopen, dan wordt er standaard één zitdag georganiseerd. Op die zitdag wordt het pand toegewezen aan de hoogste bieder. Is er niemand geïnteresseerd, dan kan er alsnog een tweede zitdag georganiseerd worden. In bepaalde streken worden voor vrijwillige verkopen sowieso twee zitdagen gehouden.
 • Gedwongen of gerechtelijke verkoop
  Wordt een woning verkocht omdat de eigenaar bijvoorbeeld schulden heeft, dan wordt het na de eerste zitdag toegewezen aan de hoogste bieder. Komt er binnen een periode van 15 dagen echter nog een hoger bod, dan wordt er een tweede zitdag georganiseerd.

Na de verkoop heeft de hoogste bieder een maand de tijd om het bedrag te storten aan de notaris, die het op zijn beurt doorstort naar de verkopers. In geval van een gedwongen of een gerechtelijke verkoop, worden eerst de schulden vereffend.

Hoeveel kost een openbare verkoop?

Voor we het kostenplaatje van een openbare verkoop bekijken, eerst dit: afhankelijk van de ligging van de woning en het arrondissement van de notaris worden de kosten voor een openbare verkoop aan de verkoper, aan de koper of aan beiden aangerekend. In alle gevallen moeten de kosten binnen de 5 dagen betaald worden. Informeer je dus steeds goed op voorhand!

Welke kosten komen er nu bij een openbare verkoop kijken?

 • Forfaitaire kosten
  De forfaitaire kosten omvatten de kosten voor de registratierechten, het bedrag voor de notaris en de gemaakte aktekosten. Het precieze bedrag van deze forfaitaire kosten wordt procentueel berekend, volgens een schaal die voor het hele land door de verschillende notarisverenigingen vastgelegd werd. De schaal werkt degressief, dus hoe hoger de verkoopprijs, hoe lager de forfaitaire kosten.
 • Bijkomende kosten
  Naast de vastgelegde forfaitaire kosten, kan je als koper of als verkoper bij een openbare verkoop gevraagd worden om extra procedure- of publiciteitskosten te betalen. Deze kosten kunnen vrij hoog liggen, je doet er dus altijd goed aan je te informeren bij de notaris zelf.

Benieuwd hoeveel je woning kan opleveren?

Twijfel je om je woning openbaar te laten verkopen? Probeer dan eerst te weten te komen hoeveel jouw huis of appartement waard is. Wij maken gratis een schatting op basis van de grootte van je woning, de gemiddelde vraagprijzen in de omgeving, de voorzieningen in de buurt en tal van andere openbare data.

Gratis online schatting

Meer artikelen