Man in profiel in pak met roze achtergrond
Leestijd: 3 min

Verhuurder of huurder: wie betaalt wat?

Een huis of appartement dat verhuurd wordt, brengt, net als elke andere woning, kosten met zich mee. Voor welke kosten ben je als eigenaar verantwoordelijk? Welke kan je doorrekenen aan je huurder? We bezorgen je een helder overzicht met de verantwoordelijkheden van de beide partijen.

Je eigendom verhuren betekent dat er iemand, in ruil voor een vast maandelijks bedrag, in jouw huis of appartement mag wonen. Alle afspraken hierrond worden vastgelegd in een huurcontract dat jij en je huurder ondertekenen. Over de verdeling van de kosten blijft er echter vaak onduidelijkheid bestaan. We geven je hierover graag wat meer uitleg.

Het Vlaams Woninghuurdecreet

Begin 2019 werd het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet goedgekeurd. Dit bevat duidelijke regels over welke partij betaalt voor welk type onderhoud en herstellingen aan een huurwoning. Dit nieuwe decreet geldt voor alle huurcontracten die ondertekend zijn na 01/01/2019. Dateert jouw exemplaar van voor die datum? Geen zorgen, de algemene regel is onveranderd gebleven:

  • Als verhuurder betaal je voor de grote herstellingen als gevolg van overmacht of slijtage door ouderdom.
  • Je huurder onderhoudt je woning dagelijks en betaalt zelf voor kleine herstellingen.

De kostenverdeling in de praktijk

In de praktijk worden de kosten verdeeld zoals in de onderstaande tabel. Bij twijfel over wat nu precies een ‘kleine herstelling’ is, geldt dat de huurder alleen betaalt voor wat expliciet in het huurcontract staat. Daar kan niet van afgeweken worden in het nadeel van de huurder. Hoe helderder je contract, hoe beter dus.

Kosten voor de verhuurder Kosten voor de huurder
Grote herstellingskosten Kosten voor structurele werken, zoals een dak- of gevelrenovatie, vervanging van de ramen, herstellingen aan de lift, balkon- of terrasrenovatie … worden door de eigenaar betaald.   Grote onderhoudswerken De eigenaar betaalt de kosten voor het onderhoud van dakgoten en dakpannen, het aanpassen van de elektrische installatie conform de veiligheidsvoorschriften …    Kosten voor een tussenpersoon Kosten voor de tussenkomst of diensten van een makelaar of immokantoor worden door de verhuurder betaald.   Onroerende voorheffing De belasting op de eigendom is voor de rekening van de verhuurder.   Syndicuskosten Deze kosten moeten expliciet in het huurcontract staan en zijn in principe voor de verhuurder. Bij akkoord kunnen ze eventueel wel verdeeld worden tussen de beide partijen.   Blokpolis Een blokpolis is een verzekering voor een gebouw met meerdere woningen. De kosten voor die polis en de kosten voor de brandverzekering voor het gebouw zijn voor de verhuurder.   Brandverzekering De eigenaar betaalt de brandverzekering voor het pand.   Kleine herstellingskosten De huurder staat in voor de kosten van het gebruik van de woning: nieuwe batterijen voor de rookmelders, reparatie van lekkende kranen, onderhoud van de centrale verwarming, tuinonderhoud …   Kosten door schade Schade die door de huurder zelf veroorzaakt werd, moet ook door de huurder vergoed worden. Gaat het om grote renovaties? Dan is hij verplicht om de verhuurder in te lichten. Discussies over huurschade kunnen vermeden worden door bij de start van het huurcontract een plaatsbeschrijving met gevalideerde foto’s op te stellen.   De huurprijs De huurder betaalt maandelijks de huurprijs die in het contract werd vastgelegd.   Maandelijkse kosten voor gedeelde ruimtes In een appartementsgebouw betaalt de huurder mee voor het licht, de verwarming en het onderhoud van de traphal, de gedeelde inkom, de bergruimte …   Nutsvoorzieningen De facturen voor gas, water en elektriciteit in de woning en de kosten voor de vuilnisophaling betaalt huurder zelf.   Brandverzekering De huurder betaalt de brandverzekering voor zijn eigen inboedel.        

Duidelijke communicatie

Om misverstanden te vermijden, kan je de kandidaat-huurders best op voorhand goed informeren. Zo is het bijvoorbeeld wettelijk verplicht om in het zoekertje meteen te vermelden met welke bijkomende kosten huurders rekening moeten houden. Geïnteresseerden krijgen zo een volledig beeld van het kostenplaatje en als verhuurder vermijd je zo lastige discussies.

Meer artikelen